Óc sáng tạo

ocsangtao

 

Chúng ta lại tham gia thêm một bài test nhỏ về sự  sáng tạo của các bạn nhé. Dưới đây là 10 hình vẽ, bạn có từ 10 đến 15 phút để biến 10 hình vẽ này thành những hình ảnh, tác phẩm có ý nghĩa. Hãy tận dụng hết mức có thể tính sáng tạo của mình và đừng hỏi ai xung quanh nhé ^^

sangtao

 

 

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN HÌNH VẼ (nên xem file này sau khi bạn đã hoàn chỉnh các hình vẽ) : hướng dẫn xử lý kết quả test sáng tạo

Một vài điều lưu ý về nội dung của bài Óc sáng tạo:

– Sáng tạo có nghĩa là khả năng cho ra đời những ý tưởng hoàn toàn mới. Khả năng sáng tạo là thành phần của năng khiếu

– Cấu trúc của sự  sáng tạo bao gồm:

1. Sự  nhạy cảm mạnh mẽ với vấn đề, với việc thiếu kiến thức hay mâu thuẫn trong những kiến thức có sẵn

2. Sự xác định những vấn đề kể trên

3. Việc đưa ra giả thiết, tìm kiếm cách chứng minh giả thiết và giải quyết vấn đề cũng như kiểm tra kết quả.

 

– Các thành tố khác trong sáng tạo: Chỉ có thể nói đến khả năng sáng tạo khi những điều kiện sau đây được thỏa mãn:

1. Trí tuệ: cao hơn trung bình

2. Trí nhớ: tốt (phụ thuộc vào khuynh hướng sáng tạo)

3. Thể chất phù hợp

4. Vai trò của XH trong việc bồi dưỡng khả năng sáng tạo

5. Sự  liều lĩnh

 

– Khả năng sáng tạo không phụ thuộc vào tính cách và khí chất

– Lúc đói bụng não bộ của bạn làm việc hăng hái hơn và sáng tạo hơn lúc bạn no nê.