Cường độ hoạt động của hai bán cầu não


hoatdongnao

Trắc nghiệm tìm hiểu “Bán cầu não nào mạnh hơn?”

Mục đích: Xác định cường độ làm việc bán cầu não của bạn.

Cách làm: Dưới đây là 10 câu xác định. Hãy viết bên cạnh mỗi câu số điểm ứng với mức độ đồng ý của bạn: hoàn toàn đồng ý là 10, hoàn toàn không đồng ý là 0, điểm số từ 1 tới 9 bạn dùng để thể hiện những sắc thái nhất trừ từ thấp tới cao.

  1. Tôi thường có tâm trạng vui hơn là buồn.
  2. Tôi nhớ những gì tôi học trong vòng mấy năm gần đây.
  3. Chỉ cần nghe một giai điệu một – hai lần là tôi lặp lại được ngay.
  4. Khi mà tôi nghe kể chuyện thì tôi tưởng tượng ra hình ảnh của câu chuyện được.
  5. Tôi cho là cảm xúc chỉ ảnh hưởng tiêu cực trong giao tiếp.
  6. Tôi khó tiếp thu Toán Đại số.
  7. Tôi dễ nhớ những khuôn mặt lạ.
  8. Trong nhóm bạn thì tôi thường là người bắt đầu câu chuyện.
  9. Khi tranh luận vấn đề gì đó thì tôi thường đòi hỏi lỹ lẽ, luận cứ.
  10. Tôi thường có tâm trạng buồn hơn là vui.

Kết quả:

Hãy cộng điểm của các câu:

–          1, 2, 5, 8, 9 (bán cầu não trái):……

–          3, 4, 6, 7, 10 (bán cầu não phải):…..

–          Nếu “bán cầu não trái” nhiều hơn “bán cầu não phải” hơn 5 điểm thì bạn thuộc dạng tư duy logic. Bạn là người lạc quan. Bạn cho rằng bạn đủ khả năng giải quyết phần lớn các vấn đề của mình. Bạn dễ dàng thiết lập quan hệ với người khác. Trong cuộc sống và công việc bạn dựa vào suy luận nhiefu hơn là trực giác, linh cảm. Bạn tin vào thông tin đã được chứng minh, in ấn nhiều hơn là ấn tượng, cảm giác của bản thân. Những loại công việc phù hợp với bạn: toán học, giảng viên, nghiên cứu khoa học, chế tạo máy móc, tổ chức sản xuất, lập trình viên, phi công, tài xế,….

–          Nếu “bán cầu não phải” nhiều hơn “bán cầu não trái” hơn 5 điểm thì bạn thuộc dạng tư duy hình tượng, sáng tạo. Bạn là người hơi bi quan một chút. Bạn thường tin vào trực giác, cảm giác của bản thân hơn là suy luận logic. Cũng nói thêm rằng trực gfiasc của bạn thường đúng. Bjan không hoạt bát lắm, nhưng có thể làm việc trong môi trường không thuận lợi, ồn ào, bị quấy nhiễu,…Bạn dễ thành công với loại công việc như:  họa sĩ, diễn viên, kiến trúc sư, bác sĩ, chuyên gia tâm lý, giáo dục, giáo viên dạy trẻ,…

–          Nếu ở bạn không có sự áp đảo của một trong hai bán cầu não thì bạn phù hợp với những loại công việc đòi hỏi cả tư duy logic và tuy duy hình tượng. Thành công của bạn sẽ được mở rộng hơn.

 

Như vậy:

–          Tư duy là sự phản ánh hiện thực một cách gián tiếp và tổng hợp. Hiện thực ở đây là bản chất sự vật, quy luật và mối quan hệ giữa chúng với nhau.

–          Nói cách khác, tu duy là quá trình xử lý thông tin ở não.

–          Bán cầu não trái và bán cầu não phải của mỗ người hoạt động với cường độ khác nhau. Não trái trả lời cho tư duy logic, não phải – tư duy hình tượng, sáng tạo.

–          Vậy còn bạn, bạn đã nhận ra điều gì từ bán cầu não của mình?

 

haibancaunao