hinh10-tinhluong

 

TÍNH LƯƠNG THỜI GIAN:

Câu 1: Hãy tính lương anh Trần Công Lý- NV tài xế biết rằng:

– Mức lương 2.080.000 đồng/tháng

– Thời gian làm việc trong tháng 24 ngày

– Ngày công chuẩn là 26 ngày công.

 

 

Câu 2: Cô Võ Ngọc Phương Nam là nhân viên nhân sự  của một ngân hàng. Theo HĐLĐ cô Phương Nam có mức lương hàng tháng là 3.600.000 đồng/tháng, làm việc theo giờ hành chánh, được nghỉ chiều thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Hãy tính lương tháng của cô Phương Nam theo những thông tin sau:

– Thời gian làm việc trong tháng: 25 ngày

– Giờ làm thêm trong tháng: 7 giờ

– Giờ bị trừ do đi trễ/về sớm: 2 giờ

 

 

TÍNH THƯỞNG THEO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

Để khuyến khích CBCNV hoàn thành công việc trong tháng, Công ty SOZO trích 10% quỹ lương làm thưởng. Chính sách thưởng KQCV của Công ty qui định như  sau:

– Hoàn thành công việc từ 60% – 100% thì được thưởng theo tỷ lệ tương ứng

– Hoàn thành công việc dưới 60% thì không được thưởng.

Các bạn hãy tính tiền thưởng cho các nhân viên trong tháng 06/2007 theo thông tin như sau:

TT

Họ và tên

Mức lương

Mức thưởng

KQCV

Tiền thưởng

1

Nguyễn Thanh Tân 3,500,000 70%

2

Trần Thu Thảo 2,800,000 90%

3

Phạm Thanh Minh 2,500,000 80%

4

Nguyễn Lan Thảo 3,000,000 50%

 

 

TÍNH LƯƠNG DOANH THU

Câu 1: Mỹ Duyên ký HĐLĐ với một cửa hàng bán quần áo thời trang như  sau:

– Mức lương: 1,820,000 đồng/tháng

– Trách nhiệm: doanh thu 91,000,000 đồng/tháng

Tháng này doanh thu thực tế đạt 110,000,000 đồng/tháng. Hãy tính lương tháng cho Mỹ Duyên?

 

 

Câu 2: Tính lương tháng cho anh Châu Minh Hải – Nhân viên bán hàng. Được biết mức lương trả theo thời gian (lương cứng) là 1.300.000 đồng/tháng, bên cạnh đó anh Minh Hải còn được trả lương theo 0.5% trên doanh thu hàng tháng.

Dữ  liệu trong tháng như sau:

– Số ngày đi làm: 24 ngày. Ngày công chuẩn là 26 ngày.

– Doanh thu: 200 triệu đồng.

 

 

 

TÍNH LƯƠNG SẢN PHẨM NHÓM (TẬP THỂ)

Công ty ABC là đơn vị chuyên gia công ghế sắt. Công ty tổ chức  sản xuất theo nhóm gồm 03 công nhân (thợ cơ khí, thợ hàn, thợ sơn) và qui định mỗi nhóm phải hoàn thành 20 sản phẩm / ngày. Biết rằng trong tháng nhóm công nhân Phúc – Lộc – Thọ hoàn thành được 600 sản phẩm (đúng yêu cầu chất lượng), Ngày công chuẩn là 26 ngày công.

 

Câu 1: các bạn hãy tính lương cho từng cá nhân theo những thông tin sau:

Công nhân

Mức lương

Hệ số điều chỉnh

Tiền lương

Phúc

1,800,000

Lộc

2,000,000

Thọ

1,400,000

Tổng

5,200,000

 

Câu 2: Các bạn hãy tính lương cho từng cá nhân theo những thông tin sau:

Công nhân

Mức lương

Ngày công

Hệ số điều chỉnh

Tiền lương

Mức lương

Ngày công

Chung

Phúc

1,800,000

25

Lộc

2,000,000

24

Thọ

1,400,000

26

Tổng

5,200,000

 

Câu 3: Các bạn hãy tính lương cho từng cá nhân theo những thông tin sau:

Công nhân

Mức lương

Ngày công

Hiệu suất (%)

Hệ số điều chỉnh

Tiền lương

Mức lương

Ngày công

Chung

Phúc

1,800,000

25

80%

Lộc

2,000,000

24

100%

Thọ

1,400,000

26

110%

Tổng

5,200,000

 

 

TÍNH LƯƠNG SẢN PHẨM CÁ NHÂN

Câu 1: (đơn giá cố định)

Tính lương tháng cho anh Trần Văn A ở bộ phận sản xuất. Biết rằng:

– Định mức lao động bình quân một ngày làm việc là; 25 sản phẩm/ngày

– Đơn giá lương/sản phẩm theo định mức là 3000 VNĐ/sản phẩm

– Tháng này anh A làm ra 800 sản phẩm.

 

 

Câu 2: (đơn giá lũy tiến)

Đến tháng sau Công ty thay đổi cách tính lương sản phẩm như sau:

– 650 sản phẩm loại A đầu tiên theo đơn giá cũ

– Số sản phẩm loại A vượt định mức được tính theo đơn giá 120%

– Sản phẩm loại B tính 70% đơn giá

– Sản phẩm loại C (hư hỏng) bị phạt 10.000 đồng/sản phẩm

Hãy tính lương cho anh Trần Văn A biết rằng tổng số sản phẩm làm ra là 900 sản phẩm trong đó có:

– Số loại A là 790 Sp

– Số loại B là 100 SP

– Số loại C là 10 SP

 

 

THƯỞNG KẾT QUẢ CÔNG VIỆC  CÁ NHÂN & BỘ PHẬN

Để nhân viên kinh doanh quan tâm nhiều hơn đến kết quả chung của cả phòng, BGĐ qui định chính sách thưởng như sau:

– Ngoài lương cứng nhân viên bộ phận kinh doanh còn được thưởng 10% mức lương dựa trên kết quả công việc hàng tháng.

– Mức thưởng trên được chia làm 2 phần: 70% theo kết quả công việc cá nhân + 30% theo kết quả công việc bộ phận

– Tiền thưởng được tính theo tỉ lệ KQCV của cá nhân và của bộ phận.

Kết quả kinh doanh tháng 06/2007 của bộ phận kinh doanh như sau:

TT

Họ tên

Ngày công thực tế

Mức lương

DS được giao

DS thực tế

H %

Lương ngày công

Thưởng cá nhân

Thưởng bộ phận

Tổng

1 Nguyễn Hoài Nam 20 4.700.000 120.000.000 80.000.000 67%
2 Trần Quốc Đạt 26 4.200.000 100.000.000 102.000.000 102%
3 Nguyễn Xuân Hồng 23 3.800.000 80.000.000 76.000.000 95%
4 Trần Thanh Hải 22 3.000.000 70.000.000 75.000.000 107%
Tổng cộng 15.700.000 370.000.000 333.000.000 90%

Các bạn hãy tính tiền lương + thưởng cho các nhân viên trong tháng 06/2007 theo thông tin trên.

** Lưu ý: Ngày công chuẩn: 24 ngày công

hinh11-tinhluong

TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Ông A làm việc cho 2 công ty X và Y. Thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng của ông  tại 2 công ty như  sau:

– Tại công ty X là 10.000.000 đồng/tháng

– Tại công ty Y là 5.000.000 đồng/tháng

Theo thỏa thuận với 2 công ty, tiền lương của ông A nhận được lương thuần (Net). Ông A thực hiện các chế độ Bảo hiểm tại Công ty X (lương đóng BH = 5.000.000 đồng/tháng)

Ông A phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng ông A không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Hãy chi phí lương (Gross Salary) mà công ty X và Y phải trả cho ông A và thuế  thu nhập cá nhân mà ông A phải đóng?

** Gợi ý làm bài:

STT

Khoản mục

Công ty X

Công ty Y

1

Thu nhập thuần (Net Salary)

2

Giảm trừ gia cảnh

3

Thu nhập chịu thuế (net)

4

Thu nhập chịu thuế (gross)

5

Thuế thu nhập cá nhân

6

Lương đóng BHXH

7

9.5% BHXH, BHYT, BHTN (người lao động chịu)

8

Tổng thu nhập thuần (Gross salary)

kinh nghiệm tổ chức lương thưởng