hinh5-tinhluong

 

QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC:

Loại BH NLĐ NSDLĐ Tổng
1.BHXH 6% + 1% 16% + 1% 24%
2.BHYT 1% + 0.5% 2% + 1% 4.5%
3.BHTN 1% 1% 2%

Tổng mức đóng hàng tháng

30.5%

** Mức lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm là mức lương được ghi trên hợp đồng lao động.

Một số lưu ý:

  • Quy định đối với mức đóng BHXH:

–          NLĐ: từ năm 2010 cứ 2 năm một lần tăng 1% đến khi đủ 18%

–          NSDLĐ: từ năm 2010, cứ 2 năm tăng 1% cho đến khi đủ 18%

  • Hợp đồng lao động thời vụ, HĐLĐ thời hạn dưới 3 tháng thì trả bảo hiểm bắt buộc trong lương (luật BHXH)
  • Khống chế mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm: tối đa là 20 tháng lương tối thiểu chung do Nhà nước qui định.

 

Các chế độ trợ cấp BHXH:

  1. Trợ cấp ốm đau
  2. Trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe
  3. Trợ cấp thai sản
  4. Trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp
  5. Ché độ hưu trí
  6. Trợ cấp 1 lần
  7. Trợ cấp tử tuất

Trợ cấp thất nghiệp:

1.      Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp:

–          Đã đăng ký Tn với tổ chức BHXH

–          Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký TN

–          Đóng BHTN >=12 tháng trong vòng 24 thang trước khi thất nghiệp (TN)

2.      Mức trợ cấp TN: căn cứ vào thời gian tham gia BHTN:

Thời gian đóng BHTN Mức trợ cấp
Từ 12 tháng đến < 36 tháng 3 tháng
Từ 36 tháng đến < 72 tháng 6 tháng
Từ 72 tháng đến < 144 tháng 9 tháng
Từ 144 tháng trở lên 12 tháng

Tiền trợ cấp thất nghiệp bằng 60% lương bình quân của 6 tháng trước khi thất nghiệp (lương đóng BHTN)

1.      Các chế độ BHTN khác:

–          Chi phí học nghề 6 tháng (theo mức học ngắn hạn)

–          BHYT (miễn phí) trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

–          Giới thiệu việc làm miễn phí

2.      Ngưng hưởng trợ cấp thất nghiệp:

–          Có việc làm (trợ cấp 1 lần cho số tháng còn lại)

–          Đi nghĩa vụ quân sự (trợ cấp 1 lần cho số tháng còn lại)

–          Hết hạn hưởng trợ cấp

–          Hưu trí

–          2 lần từ chối nhận việc làm không có lý do chính đáng

–          Không thông báo 3 tháng liên tục về tìm việc làm

–          Xuất cảnh hoặc chết

–          Bị tập trung giáo dục, xử lý hành chính.

TÓM TẮT CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI (vui lòng dowload file về xem)

hinh6-tinhluong

kinh nghiệm lương thưởng

tham khảo