Doanh nghiệp của bạn đang gặp khó khăn hoặc đã triển khai BSC&KPIs nhưng gặp phải nhiều rào cản và trở ngại mà chưa có cách giải quyết?

Trường Đào tạo Nghiệp vụ & Kỹ thuật MTC giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp chương trình đào tạo “Ứng dụng BSC&KPIs để đánh giá hiệu quả công việc” giúp doanh nghiệp có thể ứng dụng xây dựng một hệ thống Quản trị chiến lược, Quản trị mục tiêu, đánh giá hiệu quả công việc theo BSC&KPIs; từ đó có thể giúp liên kết mục tiêu của nhân viên với mục tiêu các phòng ban và mục tiêu doanh nghiệp, đồng thời giúp nhân viên cải tiến phương pháp làm việc để đạt hiệu quả cao hơn.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần 1: Các kỹ năng làm việc hiệu quả
 • Giới thiệu chung về BSC & KPIs và ứng dụng BSC & KPIs vào doanh nghiệp.
 • Phân tích các rào cản và các nguyên nhân khiến doanh nghiệp chưa thành công trong xây dựng hệ thống BSC & KPIs.
 • Nhận diện các vấn đề liên quan đến quản trị mục tiêu MBO, quản trị quy trình MBP và đánh giá thành tích.
 • Xây dựng quy trình triển khai BSC&KPIs trong doanh nghiệp.
Phần 2: Ứng dụng BSC & KPIs để hoạch định chiến lược kinh doanh
 • Phân tích SWOT để rà soát mục tiêu kinh doanh theo các viễn cảnh BSC.
 • Xây dựng bản đồ chiến lược theo các yếu tố thành công then chốt.
 • Xây dựng BSC tổng, xác định KPIs và trọng số cho các mục tiêu chiến lược kinh doanh của Công ty.
 • PDCA trong lập kế hoạch hành động để đạt mục tiêu.
Phần 3: Ứng dụng BSC & KPIs để thiết lập mục tiêu quản trị
 • Xây dựng và phân bổ KPIs từ chiến lược công ty đến các đơn vị /nhóm /cá nhân.
 • Kỹ thuật phân tích KPIs dựa trên mô tả công việc.
 • Yêu cầu của mục tiêu theo tiêu chuẩn SMARTER.
 • Kế hoạch hành động cấp đơn vị /nhóm /cá nhân.
 Phần 4: Xây dựng Quy chế đánh giá hiệu quả công việc theo BSC & KPIs
 • Vai trò của đánh giá để kiểm soát việc thực hiện các mục tiêu công việc.
 • Quy trình đánh giá.
 • Các biểu mẫu hướng dẫn đánh giá.
 • Thiết lập các tiêu chí để kiểm soát các KPIs.
 • Cách tổng hợp lập báo cáo để kiểm soát KPIs.
 • Kế hoạch triển khai BSC&KPIs tại doanh nghiệp.
Phần 5: Sử dụng kết quả đánh giá trong quản trị nhân sự
 • Đo lường sự đóng góp của nhân viên dựa trên mục tiêu đạt được.
 • Vai trò hệ thống lương và chính sách thưởng trong việc đánh giá KPI
 • Sử dụng kết quả đánh giá để tạo động lực làm việc, xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự.

Đặc biệt: Huấn luyện (coaching) xây dựng hệ thống KPIs theo BSC.

Đây là phần đặc biệt, chỉ làm inhouse. Tùy theo quy mô, nhu cầu của mỗi doanh nghiệp mà Trường MTC sẽ khảo sát – báo cáo, huấn luyện đến từng bộ phận (theo yêu cầu), chạy thử nghiệm, triển khai rộng toàn công ty.

Thời gian tư vấn cho phần này thường từ 03 đến 10 ngày làm việc tùy vào quy mô doanh nghiệp.

Trong quá trình triển khai hệ thống KPIs, Trường MTC sẽ luôn hướng dẫn cho người phụ trách nhân sự.

Sau khi đã triển khai thành công hệ thống KPI trong doanh nghiệp, trường MTC sẽ chuyển giao toàn bộ hệ thống cho người quản lý nhân sự và tiếp tục hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp trong việc duy trì hệ thống vừa thiết lập.

Đăng ký học thử

Bạn có thể đăng ký học thử lớp này

Đăng ký

Địa điểm học: TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ & KỸ THUẬT MTC

Tầng 4, Tòa nhà Đức Linh Nguyễn, 781/C1 Lê Hồng Phong (Nối dài), P.12, Quận 10, Tp.HCM

Mục tiêu đào tạo Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu rõ bản chất, vai trò và lợi ích của BSC&KPIs trong hoạt động doanh nghiệp.
 • Biết cách xây dựng hệ thống BSC&KPIs phù hợp mục tiêu doanh nghiệp.
 • Biết cách triển khai và kiểm soát hệ thống BSC & KPIs.
Đối tượng 
 • Ban Giám đốc, Giám đốc/Trưởng phòng nhân sự.
 • Các cấp quản lý, các nhân sự nòng cốt của tổ chức, chuyên viên nhân sự.

      Mỗi doanh nghiệp nên có 2 nhân sự (1 ở cấp quản lý và 1 ở cấp chuyên viên) tham gia lớp học để      trao đổi, nắm rõ về lí thuyết và cùng thực hành dựa trên thực tế của doanh nghiệp.

Thời lượng
 • 06 buổi, mỗi buổi 3 giờ.
Phương pháp giảng dạy
 • Chia sẻ và hệ thống lại tinh gọn về lý thuyết.
 • Sử dụng tình huống thật (cases study).
 • Trò chơi tương tác (interaction games).
 • Giảng viên huấn luyện học viên xen kẽ với lý thuyết (30% training, 70% coaching).

Download chương trình chi tiết

và Lịch khai giảng

Download

Tham gia giao lưu

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống đánh giá KPI

Đăng ký miễn phí

Đăng ký học thử

Bạn có thể đăng ký học thử lớp này

Đăng ký