Mục tiêu khóa đào tạo

Khóa học Train The Trainer sẽ giúp cho Nhà quản lý nâng cao khả năng:

 • Nắm rõ 05 nguyên tắc huấn luyện và kèm cặpgiúp làm đơn giản hóa quá trình huấn luyện;
 • Xây dựng kỹ năng hướng dẫn nhân viên, giúp họ khám phá tiềm năng và nhận ra những “điểm hạn chế” chưa được kích hoạt;
 • Phát huy sức mạnh và quyền năng của câu hỏi và gợi ý giúp nhân viên tự tin, chủ động trong công việc;
 • Biết cách huấn luyện theo mô hình “ABCD(điều chỉnh phù hợp với người Việt) cùng 20 cách tạo động lực mạnh mẽ cho nhân viên.
 • Áp dụng 04 công cụ: GROW, EDIC, GLAD, PHL… hữu hiệu để huấn luyện và phát triển mọi loại nhân viên trong nhóm làm việc của bạn;
 • Có một kế hoạch huấn luyện và phát triển nhân viên theo hệ thống hoàn hảo.

Đối tượng học viên

 • Chương trình đào tạo hướng đến đối tượng như sau:
  Quản lý cấp cấp cao, những người muốn thông qua huấn luyện để phát triển năng lực lãnh đạo của mình lên một tầm cao mới và phát triển năng lực làm việc hiệu quả cho nhân sự của mình.

Chi tiết chương trình

Chuyên đề Nội dung học tập
Coaching & Mentoring:
Checking-In  

PHẦN 1:

Quy trình,Kỹ thuật thiết kế,tạo Slide- Kỹ thuật thiết kế slide trình chiếu.
·      Nguyên tác thiết kế slide trình chiếu (08  yêu  cầu  nguyên tắc)

·      Kỹ thuật thiết kế Kích cỡ / Loại chữ / Màu sắc / Hình ảnh

·      Kỹ thuật thiết kế siêu liên kết / Nền slide / Tiêu đề / Hiệu  ứng

·      Các minh họa  trực quan / Phân tích & hiệu chỉnh – bài  tập tình  huống

·      Yêu  cầu năng lực đối với giảng viên (06  yêu  cầu tiêu  chuẩn)

·      Kỹ năng thiết kế giáo trình / chuẩn bị đạo cụ  đào tạo / kiểm soát tiến trình thao giảng

·      Kỹ năng  sử  dụng  đạo  cụ   đào  tạo / Kỹ thuật tiến hành thao  giảng  cá  nhân

·      Yêu  cầu  đạt 40  tiêu chuẩn thiết kế – xây Dựng & Thao giảng chuyên nghiệp

 PHẦN 2:

Nghệ thuật dẫn giảng hiệu quả. Thực hành dẫn giảng theo đề tài
·      Giới thiệu dẫn dắt –kết nối học viên

·      Kỹ năng chào đón học viên / Giới thiệu giảng viên / Học viên tự giới thiệu

·      Kỹ thuật thiết lập nội quy /Giới thiệu phương pháp  đào tạo / khám phá mong đợi của  học viên

·      Làm rõ mục  tiêu  khóa học / Giới thiệu  nội dung  khóa học / Kỹ thuật  dẫn  nhập

·      04 Modun kỹ năng thao  giảng  chuyên  nghiệp: GLOSS – EASY – FEED – OFF

Kiểm soát quá trình dẫn giảng

·      Kỹ thuật  quản lý Tình  huống:   lớp  quá năng động –  quá trầm –  quá tẻ nhạt,…

·      Kỹ thuật  quản  lý  thời gian: kỹ thuật chuẩn bị – dẫn giảng – kết  thúc

·      Kỹ thuật  quản  lý  học  viên: học  viên

·      thụ động – năng động –  cá biệt

Kiểm   Kiểm tra &  đánh giá,  dẫn  giảng

·      Kiểm  tra  hệ  thống hóa quá trình  dẫn  giảng  của  học  viên

Những  khiếm  khuyết  của  giảng  viên &  phương pháp  khắc  phục

Tương tác với học viên và các hoạt động tại lớp

·      Các tiến trình thực hiện chuyên nghiệp

·      Các công tác chuẩn bị trước ngày thao giảng

·      Kỹ năng thiết lập  đội/  nhóm trong lớp học

·      Giới thiệu phương pháp đào  tạo: Quy  nạp & diễn  dịch / Tình huống & Não công

·      Giới thiệu phương pháp đào  tạo VAK

·      Kỹ năng tiến hành thao  giảng: quy trình 3Ts / Ngôn ngữ hình thể / tư  thế & vị trí tương ứng,…

·      Kỹ thuật đặt câu hỏi / lắng nghe câu  trả  lời / phân tích / giải thích / đúc kết

PHẦN 3:

Phương pháp Coaching giúp khai phá tiềm năng người học 
·         Khám phá năng lực và kỹ năng làm việc của người được Coaching ?

·         Phong cách Coach của bạn là gì?

·         5 nguyên tắc “C.O.A.C.H” giúp khai phá và phát triển tiềm năng của mỗi nhân viên

·         Mô hình G.R.O.W.T.H giúp người quản lý có bức tranh tổng thể và giải pháp để phát triển năng lực nhân viên  bao gồm: Goal- Reality- Option- Will

·         Mô hình Insights4Results giúp đánh giá và đưa ra giải pháp thúc đẩy nhân viên trong từng giai đoạn

·         Trải nghiệm đóng vai cặp 4, xử lý, phân tích những tình huống khó và thước đo đánh giá kỹ năng Coach của học viên

·         Giới thiệu phương pháp đào  tạo VAK trong huấn luyện,đào tạo

·         Kỹ thuật đặt câu hỏi / lắng nghe câu  trả  lời / phân tích / giải thích / đúc kết bằng mô hình: GLOSS – EASY – FEED – OFF

·         Sử dụng trò thay vai, nghiên cứu tình huống, thảo luận nhóm để cung cấp cơ hội học tập

            Dựng và xử lý những tình huống thực tế, phân loại học viên:

 • The whiner
 • The Know It All
 • The Timing One
 • The Lost
 • The Hungry Guy
 • The Water Boy
 • The Sleep Head
 • The Phone Addict
 • The Liar
 • The Late One

PHẦN 4:

Nghệ thuật Quản trị thời gian trong dẫn giảng

 Nghệ thuật Quản trị thời gian trong dẫn giảng

·      Nhận thức về giá trị của thời gian trong giảng dạy

·      Trắc nghiệm những nguyên nhân gây lãng phí thời gian, phân tích những thói quen quản trị thời gian trong giảng dạy.

·      Phân tích SWOT trong khâu quản lý thời gian của bài giảng

·      Xác định mục tiêu bài giảng: từng phân đoạn, ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

·      Phương pháp kiểm soát thời gian và phân tích “Time Log”

·      Xác lập mục tiêu (S.M.A.R.T) và quản trị theo mục tiêu (M.B.O)

·      Xác định và phân tích các nguồn lực trong giảng dạy.

Phần 5:

Thực hành dẫn giảng tại lớp
·   Giảng viên đưa chủ đề

·   Từng cá nhân sẽ trình bày và phản biện trong 5-10 phút

·   Giảng viên chấm về phong cách, ngôn ngữ, độ thuyết phục khi đứng lớp

·   Đóng vai từng loại học viên, cá nhân sử lý tình huống