Khi doanh nghiệp có một đội ngũ quản lý giỏi, họ sẽ không còn phải lo giải quyết những vấn đề cá nhân cho công nhân nữa. Vấn đề còn lại là làm sao tạo cho đội ngũ này một môi trường thi đua tích cực để họ có thể cống hiến và đưa ra những kết quả sản xuất hiệu quả nhất với sản phẩm có chất lượng và năng suất cạnh tranh.

Khóa học “Tổ trưởng sản xuất” sẽ đáp ứng những trăn trở, bức xúc nhất của doanh nghiệp cũng như các cán bộ quản lý này thông qua đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết trong lĩnh vực quản lý sản xuất.

NỘI DUNG

Phần 1:  Vai trò – chức năng – nhiệm vụ của Tổ trưởng Sản xuất

Phần 2: Kỹ năng trao đổi thông tin (giao tiếp) chuyền sản xuất

Phần 3: Kỹ năng phân công công việc, triển khai công việc cho nhân viên

Phần 4: Kỹ năng giám sát tại hiện trường

Phần 5: Quản lý chất lượng  tại hiện trường  – tổ sản xuất

Phần 6 : Quản lý năng suất tại hiện trường

Địa điểm học: TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ & KỸ THUẬT MTC

Tầng 4, Tòa nhà Đức Linh Nguyễn, 781/C1 Lê Hồng Phong (Nối dài), P.12, Quận 10, Tp.HCM

Mục tiêu
  •   Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của một người tổ trưởng trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
  • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần có của một người tổ trưởng sản xuất.
  • Biết cách triển khai công việc trong tổ để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao.
  • Được trang bị các giải pháp, công cụ và biết cách khai thác tối đa sức mạnh của tổ sản xuất để đạt được mục tiêu về chất lượng và năng suất sản xuất đồng thời lập ra các kế hoạch hành động nhằm chống thất thoát, giảm thiểu lãng phí cho doanh nghiệp của mình.
  • Nắm vững cơ bản một số kỹ năng nhằm tạo lập mối quan hệ nội bộ thông qua kênh giao tiếp và làm việc theo tổ đội sản xuất.
 Đối tượng
  •  Tổ trưởng sản xuất, Tổ phó.
  • Cán bộ quản lý liên quan đến sản xuất.
  • Các đối tượng có nhu cầu quan tâm đến lĩnh vực này
 Thời lượng
  • 06 buổi, mỗi buổi 3 giờ