Hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tùy thuộc phần lớn vào hiệu quả trong sản xuất, trong đó người Quản đốc Phân xưởng đóng một vai trò rất quan trọng. Là cầu nối của Lãnh đạo DN và bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm, trong việc thực hiện kế hoạch các vấn đề chât lượng, năng suất và chi phí sản xuất  trong quá trình, tùy thuộc phần lớn vào kỹ năng chuyên môn và quản lý của Quản đốc Phân xưởng.

 Nội dung

  • Phần 1: Vị trí, vai trò của người Quản đốc Phân xưởng trong hoạt động của doanh nghiệp

 

Phần 2: Công tác hoạch định kế hoạch – triển khai công việc sản xuất

 

Phần 3: Quản lý năng suất và chất lượng quá trình sản xuất

Địa điểm học: TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ & KỸ THUẬT MTC

Tầng 4, Tòa nhà Đức Linh Nguyễn, 781/C1 Lê Hồng Phong (Nối dài), P.12, Quận 10, Tp.HCM

Mục tiêu
  • Quản đốc phân xưởng là cầu nối của Lãnh đạo DN và bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm, trong việc thực hiện kế hoạch các vấn đề chất lượng, năng suất và chi phí sản xuất trong quá trình, tùy thuộc phần lớn vào kỹ năng chuyên môn và quản lý của Quản đốc Phân xưởng.
  • Sau khoá học, học viên sẽ có đủ năng lực để thể hiện được vai trò của mình, thông qua việc quản lý hiệu quả toàn bộ quá trình sản xuất, với khả năng ứng dụng được các công cụ, phương pháp và các kỹ năng đã được chuyển giao từ khoá học.
  • Học viên cũng sẽ đủ tự tin để đề xuất các giải pháp khả thi, ứng dụng vào thực tế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
 Đối tượng
  • Cán bộ quản lý Phân xưởng.
  • Cán bộ kỹ thuật phụ trách sản xuất.
 Thời lượng
  • 04 buổi, mỗi buổi 03 giờ.