Mục tiêu Sau khóa học này học viên có khả năng:

  • Nắm rõ sự vận hành và cách tổ chức bảo dưỡng và xử lý của lò hơi.
  • Thực hiện được các thao tác vận hành và xử lý lò hơi.
  • Hiểu và biết cách đảm bảo an toàn trong vận hành lò hơi
 Đối tượng
  • Kỹ thuật viên, công nhân vận hành lò hơi.
 Thời lượng
  • 08 buổi, mỗi buổi 3 giờ.
 Nội dung
  • Phần 1: Lò hơi và vai trò của lò hơi trong công nghiệp
  • Phần 2: Thao tác vận hành nồi hơi và các thiết bị dùng trong nồi hơi
  • Phần 3: Xử lý nước lò hơi
  • Phần 4: Những hoạt động bất thường của lò hơi
  • Phần 5: An toàn trong vận hành lò hơi