làm thế nào

để chủ động trong tuyển dụng và giải quyết các vấn đề thường gặp sau:

 • Liên lạc nhiều nhưng ứng viên không đến phỏng vấn 
 • Ứng viên phỏng vấn nhiều nhưng không đáp ứng được yêu cầu 

Tham gia Khóa đào tạo trong 2 ngày   

Xem chi tiết & đăng ký học thử 

Làm thế nào để tuyển được đúng người – đúng việc theo yêu cầu doanh nghiệp luôn là bài toán khó làm đau đầu các nhà tuyển dụng, các chủ doanh nghiệp. Giải được bài toán này, doanh nghiệp không những giảm chi phí hiệu quả (thời gian tuyển dụng, chi phí đào tạo v.v) mà còn phát huy tại chỗ sức mạnh của nguồn nhân lực.

NỘI DUNG CẦN ĐÀO TẠO

Phần 1: Trước phỏng vấn
 • Phân tích vị trí tuyển dụng và xác định tiêu chuẩn của ứng viên.
 • Xác định kênh tìm kiếm ứng viên hiệu quả nhất.
 • Kỹ năng sơ vấn và lọc hồ sơ ứng viên
Phần 2: Phỏng vấn và đánh giá ứng viên
 • Các phương pháp phỏng vấn hiện đại.
 • Các kỹ thuật đánh giá hành vi và đánh giá năng lực ứng viên.
 • Xử lý các tình huống  trong quá trình phỏng vấn.
Phần 3: Về quy trình tuyển dụng
 • Xây dựng chính sách tuyển dụng của doanh nghiệp
 • Kỹ năng xây dựng nguồn tìm kiếm ứng viên.
 • Xây dựng kịch bản của buổi phỏng vấn.
 • Đánh giá ứng viên.
 Phần 4: Hỗ trợ nhân viên mới hòa nhập với doanh nghiệp
 • Theo dõi và hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn các vòng tiếp theo.
 • Hỗ trợ quá trình nhận việc.
 • Hỗ trợ quá trình hội nhập, thử việc.
Phần 5: Sử dụng kết quả đánh giá trong quản trị nhân sự
 • Đo lường sự đóng góp của nhân viên dựa trên mục tiêu đạt được.
 • Vai trò hệ thống lương và chính sách thưởng trong việc đánh giá KPI
 • Sử dụng kết quả đánh giá để tạo động lực làm việc, xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự.

Download eBook - kỹ năng sáng tạo & giải quyết vấn đề