Lựa chọn máy chấm công vị trí lắp đặt máy

Những khó khăn trong quá trình thực hiện

 • Nhiều chủng loại máy quá không biết chọn loại nào
 • Nhiều nhà cung cấp quá không biết chọn nhà cung cấp nào
 • Máy vân tay thì hay bị ùn tắc
 • Máy thẻ thì xảy ra chuyện chấm công dùm
 • Lắp máy tại cổng bảo vệ thì không chính xác, công nhân quét thẻ tại cổng đúng giờ nhưng vẫn vào xưởng trễ.
 • Lắp máy tại xưởng thì hiệu quả nhưng khó bảo trì, và khó kiểm soát người lạ ra vào

Kinh nghiệm trong quá trình thực hiện

Nên

 • Nên nhờ đơn vị cung cấp tư vấn chọn máy chấm công bằng thẻ / vân tay hay khuôn mặt
 • Nên nhờ đơn vị cung cấp tư vấn khi nhà xưởng rộng, nên lắp máy chấm công tại cổng bảo vệ hay tại xưởng sản xuất
 • Xem phần mềm chấm công có đáp ứng được yêu cầu tính toán tự động hay không, hay chỉ xuất được giờ vào và giờ ra

Không nên

 • Mua máy chấm công mà không cân nhắc đến phần mềm chấm công
 • sử dụng máy chấm công vân tay trong môi trường bụi bặm
 • Sử dụng máy chấm công gương mặt ở ngoài trời

Ban hành qui định chấm công & tính lương

Những khó khăn trong quá trình thực hiện

 • Nhân viên than phiền có chấm công mà không có dữ liệu
 • Nhân viên không thích chấm công bằng vân tay

Kinh nghiệm trong quá trình thực hiện

Nên

 • Nhờ đơn vị tư vấn cách triển khai các qui định chấm công
 • Tham khảo các biểu mẫu qui định chấm công

Không nên

 • Vừa sử dụng máy chấm công (kiểu mới), vừa chấm công và tính lương theo kiểu cũ

Sử dụng phần mềm chấm công & tính lương

Những khó khăn trong quá trình thực hiện

 • Mất nhiều thời gian xử lý các phiếu tay ( tăng ca, ra vào giữa giờ, nghỉ phép ..)
 • Phụ thuộc nhiều vào các tổ trưởng sản xuất trong việc chấm công
 • Ca kíp của tôi phức tạp quá, không có phần mềm nào đáp ứng hết
 • Nhân viên thường xuyên thiếu công với nhiều lý do, phải bổ sung thông tin nên còn mất thời gian hơn so với khi tính thủ công

Kinh nghiệm trong quá trình thực hiện

Nên

 • Mời nhiều nhà cung cấp đến trình bày, để học hỏi thêm kinh nghiệm lựa chọn và triển khai phần mềm
 • Nhờ nhà cung cấp phàn mềm tư vấn về các qui định chấm công, sẵn sàng điều chỉnh một vài công thức chấm công tính lương để hệ thống được gọn gàng
 • Ứng dụng employee web portal để giảm thời gian nhập liệu phiếu ra vào cổng

Không nên

 • Cứng nhắc bắt đơn vị cung cấp tuân theo cách làm cũ của mình
 • Chỉ xuất ra báo cáo dữ liệu giờ vào giờ ra và tính bằng tay

Bảo dưỡng hệ thống

Những khó khăn trong quá trình thực hiện

 • Máy chám công ít hư nên nếu mua dịch vụ bảo dưỡng định kì thì tốn tiền quá
 • Phần mềm ít hư nên nếu mua dịch vụ bảo dưỡng định kì thì tốn tiền quá
 • Thỉnh thoảng xảy ra tình trạng không đi làm nhưng vẫn có log điểm danh , và ngược lại

Kinh nghiệm trong quá trình thực hiện

Nên

 • Nên mua dịch vụ bảo trì cho phần mềm định kì
 • Định kì xóa và back up dữ liệu trên máy chấm công
 • Định kì kiểm tra hoạt động back up của của phần mềm
 • Cập nhật xem nhà cung cấp có chức năng gì mới
 • Nên định kì đối chiếu lại hệ thống xem có vân tay nào bị trùng nhau, loại bỏ trường hợp 1 người đăng ký nhiều vân tay dưới nhiều account

Không nên

 • Không kiểm tra dữ liệu trên máy chấm công, đợi đến khi máy gặp sự cố rồi mới hành động