cau hoi pv 2

Xem lại bài viết: Câu hỏi phỏng vấn đánh giá hành vi và khả năng ứng viên (P.1)

4. Câu hỏi dạng đánh giá khả năng lãnh đạo

Đặt ra những thách thức với thông số đã có. Gợi ý và thúc đẩy nhân viên nhận ra những thực tế này. Khuyến thích và giao phó trách nhiệm. Thực hiện đầy thuyết phục khi thích hợp.

Phương diện hành vi

 • Thực hiện, khuyến khích một cách cởi mở và bao gồm 2 cách giao thiệp: thẳng thắn và trung thực phản hồi lại.
 • Thể hiện sự quan tâm, ủng hộ và chỉ bảo.
 • Làm cho cấp dưới phải làm theo chính sách của phòng và DN.
 • Mở rộng tư tưởng cải thiện các họat động phòng ban và thích hợp với hành động để thưc hiện thay đổi đảm bảo nhóm chấp nhận.

Câu hỏi:

 • Đã bao giờ bạn có một cấp dưới ko thực hiện tốt như bạn nghĩ rằng anh ta có thể? Bạn đã làm gì trc việc này ?
 • Bạn đã bao giờ phân xử giữa 2 nhân viên mà họ đã ko thể làm việc với nhau được chưa? Bạn làm thế nào để họ cộng tác với nhau ?
 • Bạn có thường xuyên nắm giữ cuộc họp với nhân viên của bạn? Tại sao lại nhiều/ ít hơn? Bạn đã chuẩn bị ntn cho cuộc họp vừa qua?
 • Đã bao giờ bạn đòi hỏi nhân viên của mình trong việc đưa ra cách giải quyết cty? Bạn làm ntn?
 • Bạn đã bao giờ lãnh đạo một nhóm làm việc hay một đội dự án mà các thành viên ở vị trí cấp bậc ko thấp hơn bạn trong tổ chức?Bạn đã điều hành như thế nào?
 • Đã bao giờ xảy ra việc mục tiêu thì ko đc thỏa mãn trong khi bạn là người gánh vác và hoàn thành trách nhiệm? Bạn đã làm gì sau đó?

5. Câu hỏi dạng đánh giá khả năng giải quyết vấn đề

Nhận biết các vấn đề; nhìn nhận thông tin có ý nghĩa. Thu thập và sắp xếp các dữ liệu thích hợp. Chuẩn đoán các nguyên do có thể xảy ra.

Phương diện hành vi

 • Lên từng bước kế hoạch để thu thập và tổ chức dữ liệu phán đoán kết quả.
 • Nhận ra mức độ của các vấn đề và chỉ ra các vấn đề chủ yếu.
 • Dự đoán trước các vấn đề và đánh giá chúng thích hợp.
 • Trả lời cho những câu hỏi và đảm bảo chúng đc trả lời.

Câu hỏi:

 • Mô tả một ý nghĩa vấn đề mà bạn phải đương đầu trong suốt năm qua? Những bước nào bạn đã thực hiện để thu thập và tổ chức dữ liệu? Những nguyên nhân nào của vấn đề đuợc bạn xem xét
 • Đôi khi nảy sinh các vấn đề ko dự đoán trc. Bạn đã bao giờ bất ngờ bởi một vấn đề ko mong đợi chưa?
 • Đã bao giờ bạn phải đương đầu với một hoàn cảnh rất khác lạ ( và có thể rắc rối hơn nữa) so với vấn đề đầu tiên mà bạn phân xử?
 • Đôi khi một vấn đề đc coi là đã giải quyết trong khi thực tế thì nó chỉ là 1 phần của vấn đề, vấn đề cơ bản đã đc giải quyết. Bạn đã có kinh nghiệm trong tình huống này chưa?
 • Bạn có thế kể lại một vấn đề mà bạn ko giải quyết được?

6. Câu hỏi dạng đánh giá khả năng định hướng mục tiêu

Đặt và đưa ra tiêu chuẩn cao nhất. Không đc hài long với sự thực hiện trung bình.

Phương diện hành vi

 • Đặt ra tiêu chuẩn cao và tìm kiếm sự cải tiến ko ngừng.
 • Thêm vào hơn nữa những đòi hỏi cố gắng cho những mục tiêu thực tế định trước.
 • Đề ra một cách thực tế và những rủi ro thách thức cho bản thân và các thành viên trong nhóm.
 • Duy trì chất lượng và tiến gấp rút tới kết quả đề ra.

Câu hỏi:

 • Khi nào bạn hoàn toàn nhắm vào đích? Cho VD cụ thể?
 • Bạn yêu cầu bản thân mình điều gì trong công việc? Bạn co yêu cầu nhân viên của mình điều tương tự ko?
 • Nếu bạn vừa mới đánh giá một nhân viên hay đồng nghiệp trong việc thực hiện công việc, sự khác nhau giữa 1 ng làm việc tốt và kém là gì?
 • Bạn có nhớ là đã bao giờ yêu cầu ng khác quá nhiều hay quá ít chưa?
 • Đã bao giờ bạn làm việc trong nhóm? Bạn mong chờ gì ở những thàh viên khác trong nhóm.
 • Đã khi nào bạn thỏa mãn với công việc của mình ? Có thể cho 1 ví dụ trong 1 tình huống mà bạn ko thể tiến tới tiêu chuẩn của mình? Bạn đã làm gì?

banner smartboss