cau hoi pv 1

1.   Dạng câu hỏi có tính thuyết phục:

Lý do thực tế để thuyết phục người khác.Đạt được những mục tiêu và thay đổi cách nhìn bằng cách chứng minh chia sẻ lợi nhuận.

Phương diện hành vi

 1. Bộc lộ thái độ hợp tác thong qua việc thuyết phục mọi ng rằng đưa ra quyết định là điều cần thiết (hơn là bắt phải quyết định)
 2. Nắm bắt ý kiến của những đồng nghiệp có lý lẽ đối lập và phản kháng lại trc hành động này trong dự đoán
 3. Liên hệ với lợi ích của những ý kiến hoặc yêu cầu đưa ra và quan tâm của từng cá nhân, khách hang.
 4. Đưa ra những lý lẽ đanh thép để chứng minh quan điểm đó. Ép buộc trình bày chính kiến đối với tình huống cụ thể.

Câu hỏi:

 • Với vai trò thành viên của phòng hành chính, bạn làm thế nào để thuyết phục những nhà quản lý trong quá khứ? Hãy cho ví dụ?
 • Bạn hãy đưa ra ý kiến tốt nhất của bạn đã từng được sếp hay đồng nghiệp chấp nhận? Bạn đã đề bạt nó như thế nào?
 • Hãy cho biết ý kiến tốt nhất của bạn đã từng bị xếp hay đồng nghiệp từ chối? Tại sao ý kiến đó bị từ chối?
 • Trong một cuộc thảo luận, đa số mọi người thường thuyết phục rằng ý kiến của họ là đúng. Làm thế nào để thành công trong việc thuyết phục người khác chấp nhận quan điểm của bạn? Hãy cho ví dụ?
 • Bạn hãy đề cập phương án tốt nhất để đề xuất một ý tưởng đặc sắc? Bạn thường làm thế nào? Hãy cho ví dụ?

2.   Dạng câu hỏi có tính đoàn kết, làm việc nhóm:

Tích cực trong việc chia sẻ thực hiện mục tiêu. Kể cả trong trường hợp ko có được lợi ích trực tiếp

Phương diện hành vi

 • Giải quyết hợp lý với những quan điểm khác nhau với vai trò là thành viên 1 nhóm
 • Làm việc phối hợp giữa thành viên và các nhóm cùng đáp ứng nhu cầu công việc.
 • Chia sẻ thông tin, ý kiến vànhững kiến nghị để cùng đạt được mục đích chung.
 • Ủng hộ quyết định nhóm ngay cả trong trường hợp không đạt được đồng thuận.

Câu hỏi:

 • Bạn có thể nhắc lại một tình huống mà khi đó bạn hoàn toàn không đồng ý với ý kiến của nhóm? Bạn đã làm gì?
 • Bạn đã bao giờ là thành viên của một nhóm bị giải thể vì lý do không thể làm việc cùng nhau chưa? Vị trí của bạn lúc đó thể nào?
 • Bạn có làm việc với các đồng nghiệp tại thời điểm hiện tại không? Bạn làm thế nào để đối phó với mâu thuẫn, bất đồng, hiểu lầm trong nhóm?

3.   Dạng câu hỏi gợi ý kế hoạch hành động:

Triển khai nhân lực và các nguồn lực đáp ứng chỉ tiêu và trình độ. Hoàn thành đúng thời gian.

Phương diện hành vi

 • Lên kế hoạch làm việc để đúng thời gian.
 • Đề ra 1 cách rõ ràng các công việc mục tiêu bao gồm cả thời gian và sự ưu tiên.
 • Những việc cần tập trung làm đầy đủ.
 • Lường trc và làm bù cho những rủi ro hay vấn đề tiềm ẩn.

Câu hỏi:

 • Đã bao giờ bạn phải điều chỉnh lại biều thời gian bởi những tình huống bất giờ chưa? Bạn đã làm như thế nào? Cho ví dụ ?
 • Kế hoạch của phòng bạn có kỳ hạn ngắn hay dài? Bạn đã bao giờ viết ra nó chưa?
 • Mục tiêu công việc năm trước của bạn là gì? Chúng có được đạt được ko?
 • Bạn có thể cho ví dụ làm thế nào mà phòng bạn tiến tới kế hoạch hành động để điều chỉnh cho hoàn cảnh mới?
 • Bạn đã lên kế hoạch làm việc cho những tuần trước như thế nào ?
 • Hãy miêu tả nhưng công việc hang ngày,hang tuần của bạn cho tôi. Bạn lên kế hoạch cho hoạt động thường ngày ntn?

banner smartboss