KPI về chỉ số đầu tư

1. Hệ số giá trên thu nhập một CP: P/E P/E là hệ số dùng đánh giá đo lường mối liên hệ giữa thu nhập hiện tại và giá mỗi CP, hay cho biết NĐT sẵn sàng trả giá cho mỗi CP cao hơn  mức thu nhập hiện tại bao nhiêu lần. Theo quan điểm “bảo thủ”, P/E dưới 10...

KPI về thị phần

1. Thị phần của công ty so với toàn bộ thị trường:  Đó chính là tỷ lệ % giữa doanh số của công ty so với doanh số của toàn ngành. Thị phần của công ty so với phân khúc mà nó phục vụ: đó là tỷ lệ % giữa doanh số của công ty so với doanh số của toàn phân khúc. 2. Thị...

KPI về sự phàn nàn của khách hàng

1. Phàn nàn được giải quyết trong lần đầu tiên Công thức = tổng số phàn nàn giải quyết lần đầu tiên / tổng số phàn nàn. Chỉ số này càng cao chứng tỏ hiệu quả dịch vụ khách hàng của bạn rất tốt. Bạn có thể tính thêm các chỉ số khiếu nại lần 2,3. 2. Tỷ lệ phản hồi...

KPI của khách hàng trung thành

1. Số khách hàng mất mát Là tổng số khách hàng không mua hàng của bạn nữa. Số khách hàng này bao gồm: số khách hàng mua hàng lầu đầu và khách hàng trung thành bỏ đi. 2. Tỷ lệ khách hàng bị mất sau khi mua hàng lầu đầu: Bằng tổng số khách hàng mua hàng lần đầu bỏ...

KPI về cửa hàng siêu thị

1. Tỷ lệ lợi nhuận: Chỉ số này phản ánh tỷ lệ lợi nhuận của từng cửa hàng ở mỗi khu vực. Bạn sử dụng tỷ lệ này so sánh mức độ hiểu quả của các cửa hàng với nhau và với tỷ lệ lợi nhuận chung. 2. Tỷ lệ lợi nhuận/ vốn đầu tư: Công thức = lợi nhuận thuần / tổng vốn đầu...

KPI của nhân viên sale rep

1. Tỷ lệ phản hồi / tổng số gửi đi Công thức = tổng số phản hồi khách hàng / tổng số thông tin gửi tới khách hàng. Tỷ lệ này đo lường hiệu quả của marketing trực tiếp của các sale rep. Các chương trình marketing trực tiếp có thể là gửi thư, gửi email…. 2. Thời gian để...