KPI internet marketing

1. Tỉ lệ người truy nhập mới Tỷ lệ này bằng số người truy cập mới / tổng số người truy cập. Bằng cách đánh giá riêng tỉ lệ hoán chuyển người truy nhập mới, bạn mới có thể nhìn thấy rõ hơn hiệu lực của những công cụ tìm kiếm hay các chiến dịch quảng cáo của công ty. 2....

KPI promotion

KPI hoạt động khuyến mãi Tỷ lệ doanh số thời gian khuyến mãi và trước khi khuyến mãi. Nếu số lượng khuyến mãi thấp chứng tỏ sản phẩm của bạn không hấp dẫn hoặc là hoạt động truyền thông chưa được tốt. Tỷ lệ doanh thu sau khuyến mãi và trước khuyến mãi. Sau thời gian...

KPI quảng cáo

1. Chi phí quảng cáo trên 1000 khán giả mục tiêu Bạn nên tính chi phí quảng cáo này cho từng kênh khác nhau để xác định hiệu quả của từng kênh. Bạn có thể tính trung bình cho tất cả các kênh và so sánh với đối thủ cạnh tranh để so sánh hiệu quả. 2. Mức độ biết đến sản...

KPI hoạt động quan hệ công chúng

1. Hiệu quả bài pr, thông cáo báo chí Chỉ số này phản ánh các đơn vị truyền thông đã đăng tải nội dung thông điệp có hiệu quả hay không? Mỗi bài pr bạn liệt kê ra các ý quan trọng mà bạn muốn truyền thông và cho điểm trọng số vị trí quan trọng của ý đó. Tổng trọng số...