KPI về sản phẩm lỗi

1. Tỷ lệ phải làm lại – rework Tỷ lệ phải làm lại là số sản phẩm làm hư phải sửa lại theo yêu cầu. Tỷ lệ này phản ảnh thời gian mất mát của công ty do công nhân phải làm lại sản phẩm, công đoạn. Các loại tỷ lệ làm lại: a. Tỷ lệ làm lại của các công nhân trong một bộ...

Chức năng nhiệm vụ của phòng sản xuất trong doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp sản xuất, không thể thiếu phòng sản xuất. Theo đó, phòng ban này sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất sản phẩm cho doanh nghiệp. Vậy cụ thể chức năng nhiệm vụ của phòng sản xuất là gì? Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây....

Mô tả công việc | Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất – Cty SX

Mô tả công việc Thống kê hàng ngày các số liệu sản xuất đầu vào quá trình sản xuất: nguyên phụ liệu, thứ phẩm tái chế, thành phẩm nhập kho… và kiểm tra định mức sử dụng, tỷ lệ hao hụt…  Theo dõi các trường hợp sai phạm: trang bị bảo hộ lao động, ngày công, thiệt hại...

Mô tả công việc công nhân sản xuất làm hàng ngày

Hiện nay, các công ty, xí nghiệp có nhu cầu tuyển dụng công nhân sản xuất số lượng lớn, nhằm đáp ứng tốt cho công việc. Vậy, công nhân sản xuất làm công việc gì? Nội dung mô tả công việc công nhân sản xuất được thể hiện dưới đây, sẽ giúp bạn có được hình dung cụ thể...

Mô tả công việc – Kế toán sản xuất

Mô tả công việc Nhiệm vụ/trách nhiệm của Kế toán sản xuất bao gồm: 1. Công tác kế toán Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó....