Đổi thẻ bảo hiểm y tế do thông tin ghi trên thẻ không đúng

A. Hồ sơ do đơn vị nộp : Phiếu giao nhận hồ sơ 401 (02 bản) Công văn đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS) Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (mẫu D07-TS, 03 bản); Thẻ BHYT cũ còn giá trị; Đối với đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT: Trang 03 sổ BHXH...

Bộ tài liệu đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Để đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu, trước hết cần Đăng ký thang bảng lương và Đăng ký sử dụng lao động tại Phòng LĐTBXH Quận. Để thực hiện thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội cần phải có những tài liệu như sau: 1/ Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh của Công ty: 03 bản sao...