Bộ tài liệu thực hiện BHXH lần đầu tiền

THỦ TỤC THAM GIA BHXH LẦN ĐẦU: 1/ Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh của Công ty: 03 bản sao có công chứng 2/ Danh sách tham gia BHXH (mẫu 02aTBH): 05 bản 3 / Bản đăng ký tham gia BHXH ( mẫu của BHXH): 3 Bản 4/ Bản cam kết Tham gia BHYT ( mẫu của BHXH ): 3 Bản 5/ Hồ...

Cách làm tờ khai tham gia BHXH – BHYT – BHTN: Mẫu số: TK1-TS

Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số: TK1-TS mới nhất hiện nay là được   Ban hành kèm theo QĐ số: 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam. Mẫu số TK01-TS được lập khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu. Dùng...

CẤP LẠI HOẶC ĐỔI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ DO MẤT, BỊ HỎNG

Phiếu giao nhận hồ sơ 402 (02 bản) A. Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng hồ sơ gồm : 1. Hồ sơ do đơn vị nộp: Công văn đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS, 01 bản) Danh sách đề nghị  cấp lại thẻ BHYT (mẫu 03b-DS/CLTH, 02 bản) Thẻ BHYT cũ còn giá trị (trường hợp...