CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: KỸ NĂNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG

Đăng ký học thử Miễn phí đăng ký học thử   Đăng ký Nội dung chương trình Download để xem chi tiết Download Mục tiêu Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể: Mô tả được vai trò, nhiệm vụ của nhân viên QC trong xưởng sản xuất. Thực hành việc lập kế hoạch...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ BẢO TRÌ THEO PHƯƠNG PHÁP TPM

Nội dung chương trình Download để xem chi tiết Download Đăng ký học thử Học thử miễn phí Đăng ký Mục tiêu Giúp các học viên hiểu được: Vai trò và chức năng của quản lý bảo trì – bảo dưỡng theo chuẩn TPM. Ứng dụng thực hành xây dựng qui trình quản lý chất lượng bảo...