Thư viện các nội dung đào tạo & phát triển con người

Từ điển năng lực Thư viện từ điển năng lực Tham khảo các từ điển năng lực Tham khảo tài liệu quản lý nhân sự về Đào tạo kỹ năng mềm Kỹ năng giao tiếp - phối hợp nhóm Kỹ năng quản lý thời gian - làm việc hiệu quả Đào tạo về quản lý thời gian Hướng dẫn gõ 10 ngón tay ...

CEO – GIÁM ĐỐC TOÀN DIỆN

"Chìa khóa thành công cho người dẫn đầu" Trong môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay, các nhà quản lý điều hành liên tiếp phải đối mặt với những thách thức nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường toàn cầu, đòi hỏi họ phải đưa ra quyết định và hướng...

CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP

"Cẩm nang dành cho các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp" Ở các nước phát triển, Giám đốc tài chính là một chức danh không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp. Giám đốc tài chính là một thành viên trong Ban Giám đốc của công ty và chịu trách nhiệm...

CPO – GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

"Chuyển giao công nghệ quản lý sản xuất tiên tiến và hiệu quả nhất" Giám đốc sản xuất (Chief product officer – CPO) là người chịu trách nhiệm cho tất cả các vấn đề liên quan đến sản phẩm. Trước đây nhu cầu của khách hàng chính là yếu tố quyết định doanh nghiệp...

Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp

Xây dựng Quản lý Phát triển kênh phân phối của doanh nghiệp Hệ thống phân phối giống như những huyết mạch giữ vai trò quyết định trên con đường chinh phục thị trường của doanh nghiệp. Bởi hệ thống phân phối đảm trách đầu ra cho sản phẩm của doanh nghiệp, đảm bảo sự...

CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

"Chìa khóa tăng trưởng khách hàng cho Doanh nghiệp" Sự bùng nổ liên tục của các hình thức, kênh truyền thông xã hội đã mang lại cho khách hàng một vị thế hoàn toàn mới và là đòn bẩy chưa từng thấy đối với hoạt động kinh doanh. Lúc này, vai trò của các Giám đốc Kinh...