Chuyển đổi công thức lương từ NET sang GROSS

Anh chị có thể download file sau khi đăng ký làm thành viên và nhận đường link download tài liệu. Đăng ký tại đây Đăng ký thành viên & download tài liệu nhân sự Chuyển đổi từ GROSS sang NET Xem công thức phần mềm nhân sự HRPRO7 Giúp bạn giảm bớt thời gian chấm...

Bảng lương và chấm công mẫu cho doanh nghiệp

ÁP DỤNG CHO DN LÀM VIỆC 48 GIỜ 1 TUẦN (6 NGÀY x 8 GIỜ) Số giờ làm việc quy định cho 1 ngày ghi tại ô G4 Có quá nhiều các thành viên hỏi công thức tính tiền lương, tính toán trong bảng chấm công. Tuy nhiên, đa số người hỏi không thiết lập bảng chấm công theo 1 tiêu...