Mô tả công việc | Kiểm Toán Viên – Mẫu 1

Mô tả công việc Thực hiện công tác kiểm toán cụ thể theo quy định và chính sách của ngân hàng và các hướng dẫn của KTNB; trong quá trình này, chịu sự giám sát và hướng dẫn nghiệp vụ bởi: Trưởng phòng KTNB (hoặc Trưởng đoàn kiểm toán) Triển khai các phần việc theo phân...

Mô tả công việc | Kiểm Toán & Trợ Lý Giám Đốc – Mẫu 1

Mô tả công việc Trợ lý trực tiếp cho Giám đốc Nhân Sự. Thay mặt Giám đốc Nhân Sự giải quyết các vấn đề phát sinh trong khi Giám đốc vắng mặt. Lập các báo cáo liên quan theo yêu cầu. Kiểm tra toàn bộ chứng từ, công văn trước khi chuyển đến Giám đốc Nhân Sự phê duyệt....

Mô tả công việc | Storekeeper – Mẫu 1 (ENG)

Storekeeper Job Summary We are searching for an organized and detail-oriented storekeeper to manage all of the operations in our storeroom. In this position, you’ll play a key role in the proper care and maintenance of our stock, including ordering, receiving, and...

Mô tả công việc | Nhân Viên Thủ Kho – Mẫu 2

Mô tả công việc Nhiệm vụ/trách nhiệm của thủ kho tuỳ thuộc vào quy mô, lĩnh vực, các mục tiêu công việc cụ thể sẽ khác khác nhau. Bạn có thể tham khảo một số mẫu mô tả công việc của thủ kho như sau: Mẫu mô tả công việc 1, bao gồm các nhiệm vụ: Làm đề nghị lấy hàng từ...

Mô tả công việc | Nhân viên Thủ Kho – Mẫu 1

Mô tả công việc Thông tin chung    Bộ phận   Phòng kế toán   Chức danh   Nhân viên   Cán bộ quản lý trực tiếp   Kế toán trưởng Nhiệm vụ cụ thể:  Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định. Thực hiện việc nhập và...

Mô tả công việc | Cashier – Mẫu 2 (ENG)

Cashier Job Description A Cashier’s primary role is to assist customers in the in-store check-out process. Main duties include ringing up sales, bagging items, requesting price checks, honoring coupons, collecting payment and giving appropriate change. Responsible for...