Mô tả công việc | Trưởng phòng nhân sự Mẫu 5

Mô tả công việc – Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức bộ máy, xây dựng và kiện toàn hệ thống quy chế quản lý. – Quản lý, giám sát công việc của Phòng Nhân sự đảm bảo phát huy tối đa nhiệm vụ của phòng. – Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện...

Mô tả công việc | Trưởng phòng nhân sự Mẫu 4

Thông tin tuyển dụng Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Lương: Cạnh tranh Ngành nghề: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Xuất nhập khẩu Hết hạn nộp: 11/03/2019 Cấp bậc: Quản lý Phúc lợi Bảo hiểm theo quy định  Du Lịch  Thưởng  Chăm sóc sức khỏe  Đào tạo  Tăng lương Phần mềm...

Mô tả công việc | Trưởng phòng nhân sự Mẫu 3

Mục đích công việc Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty. 1.      Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.III/ Nhiệm vụ cụ thể: 2.      Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty. 3.      Xây dựng...

Mô tả công việc | Trưởng phòng nhân sự Mẫu 2

Mô tả công việc Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty. Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản...

Mô tả công việc | Trưởng phòng nhân sự Mẫu 1

Nhiệm vụ cụ thể     Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.     Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.     Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.     Lập ngân sách nhân sự.     Hoạch định...

Mô tả công việc | Trưởng phòng hành chính nhân sự Mẫu 1

Tuyển Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự – Biết Tiếng Nhật Phúc lợi 2 kỳ thưởng (Thưởng Tết, Thưởng Hè) cơ hội onsite ngắn hạn và dài hạn Nhật Bản Học tiếng Nhật miễn phí Mô tả công việc – Tổ chức vận hành các hoạt động hành chính quản trị (bao gồm đảm bảo cơ...