Workshop 02/2019: Thiết lập KPI theo mô hình MBO, OGSM

⚡️⚡️ Workshop Xây dựng KPI theo MBO, OGSM Đã có một thời “KPI” trở thành một từ khoá mà Công ty nào cũng nhắm tới và xây dựng và sở hữu nó. Nhưng tỉ lệ xây dựng KPI thành công chỉ nằm ở mức dưới 20%. Vậy 80% doanh nghiệp triển khai KPI thất bại là do đâu? Và 20% doanh...

HR 4.0 – QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC KỶ NGUYÊN 4.0

Hội Thảo HR 4.0 Quản trị nguồn nhân lực kỷ nguyên 4.0 Đối tượng: Phụ trách Nhân sự hoặc Quản lý các doanh nghiệp. Nội dung: Xu hướng HR trong thời Công nghệ 4.0 Các ứng dụng và giải pháp công nghệ giúp việc quản lý Nhân sự hiệu quả hơn Một số câu chuyện thành công...