Ngành công nghiệp 4.0 để cách mạng hóa ngành sản xuất

Hội thảo Quản lý nhân lực kỷ nguyên 4.0 Nơi các nhà quản trị nhân lực hội tụ THAM GIA NGAY Thay đổi công nghệ trong SA PRINESHA NAIDOO: Vậy ý của bạn là gì khi bạn nói một sự thay đổi công nghệ đang diễn ra ở Nam Phi? MARTYN DAVIES: Như chúng ta gọi nó là ngành công...

Tác động của ngành 4.0 đối với các chuyên gia nhân sự

Hội thảo Quản lý nhân lực kỷ nguyên 4.0 Nơi các nhà quản trị nhân lực hội tụ THAM GIA NGAY Thế giới của chúng ta luôn thay đổi. Chỉ cần nhìn vào ngành công nghiệp đã phát triển như thế nào: từ cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên vào cuối thế kỷ 18 với sức mạnh cơ giới...

Nhân sự có lỗi thời không?

Đã hơn hai năm kể từ khi SoftBank của Nhật Bản tuyên bố sẽ mở một cửa hàng điện thoại di động của mình hoàn toàn bởi Pepper là một robot hình người đảm nhận khá nhiều chức năng chăm sóc khách hàng. Nếu con người không còn cần thiết để quản lý một cái gì đó thì vai trò...