Sự liên kết cho tác động của ngành công nghiệp 4.0

Hội thảo Quản lý nhân lực kỷ nguyên 4.0 Nơi các nhà quản trị nhân lực hội tụ THAM GIA NGAY Bạn có thể phải tranh cãi vì sự thay đổi lớn của ngành công nghiệp 4.0, nhưng đừng lo lắng khi các nhà lãnh đạo nhân sự này chia sẻ hướng dẫn của họ với Nabilah Ismail về cách...

Những sai lầm công nghệ không thể tha thứ khiến bạn tốn kém

Hội thảo Quản lý nhân lực kỷ nguyên 4.0 Nơi các nhà quản trị nhân lực hội tụ THAM GIA NGAY Có một cơn bão hoàn hảo buộc các nhà tuyển dụng phải đẩy mạnh trò chơi của họ: Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ là 3,7% trong tháng 9 do nhu cầu lớn hơn đối với những công nhân có tay...

Đóng khoảng cách kỹ năng để chuyển đổi kỹ thuật số

Hội thảo Quản lý nhân lực kỷ nguyên 4.0 Nơi các nhà quản trị nhân lực hội tụ THAM GIA NGAY Chuyển đổi kỹ thuật số là một cái gì đó cả hai công ty và chính phủ đang vật lộn ở Úc với kết quả hỗn hợp. Năm ngoái, NAB và ANZ đã công bố dư thừa khối lượng lớn như là một...