Sự liên kết cho tác động của ngành công nghiệp 4.0

Hội thảo Quản lý nhân lực kỷ nguyên 4.0Nơi các nhà quản trị nhân lực hội tụ THAM GIA NGAY Bạn có thể phải tranh cãi vì sự thay đổi lớn của ngành công nghiệp 4.0, nhưng đừng lo lắng khi các nhà lãnh đạo nhân sự này chia sẻ hướng dẫn của họ với Nabilah Ismail về cách...

SG Phó Thủ tướng Tharman: công việc chất lượng và sự sẵn sàng công nghệ rất quan trọng cho ngành công nghiệp 4.0

Hội thảo Quản lý nhân lực kỷ nguyên 4.0Nơi các nhà quản trị nhân lực hội tụ ĐĂNG KÝ THAM DỰ Phó Thủ tướng Singapore Tharman Shanmugaratnam muốn các ngành công nghiệp Singapore tập trung vào việc tạo ra các công việc có chất lượng, hợp tác toàn cầu và nhận các công ty...

Đóng khoảng cách kỹ năng để chuyển đổi kỹ thuật số

Hội thảo Quản lý nhân lực kỷ nguyên 4.0Nơi các nhà quản trị nhân lực hội tụ THAM GIA NGAY Chuyển đổi kỹ thuật số là một cái gì đó cả hai công ty và chính phủ đang vật lộn ở Úc với kết quả hỗn hợp. Năm ngoái, NAB và ANZ đã công bố dư thừa khối lượng lớn như là một phần...
Paste your AdWords Remarketing code here