Cảm ơn bạn vì đã đăng ký tham gia vào workshop này.

Hẹn gặp bạn tại workshop.

 

2015-03-05_161005