Khi bị dàn cảnh trên đường, rất khó để nhờ người khác giúp bạn. Chỉ có bạn tự thoát thân cứu mình thôi. Mình muốn viết bài này để chia sẻ, tổng hợp kinh nghiệm, hy vọng có ích cho mọi người. 

Nếu bạn đi trên đường mà bạn gặp người khác gặp nạn, dẫu cho bạn biết là “họ đang bị dàn cảnh”, bạn cũng đành nhắm mắt cho qua, chẳng dám đến cứu. Ai cũng vậy thôi. Nên hãy đọc bài này để “lận lưng” kinh nghiệm cho chính mình, lỡ xui xẻo có bị dàn cảnh thì vẫn biết cách thoát thân Xem thêm