Cách thích ứng với phong cách hành vi THỐNG TRỊ

Họ rất nhạy cảm về thời gian, vì vậy đừng lãng phí thời gian của họ. Hãy có cấu trúc và đi thẳng vào vấn đề. Cung cấp cho họ các thông tin và các vấn đề có liên quan, với xác suất thành công. Cung cấp cho họ các chi tiết bằng văn bản để họ đọc lúc rảnh – tất cả trên một trang duy nhất.

Phong cách hành vi Thống trị là hướng về mục tiêu, rất quan tâm đến cảm giác hoàn thành công việc. Ủng hộ họ bằng cách hỗ trợ ý tưởng và công nhận quyền lực và uy tín của họ. Để phong cách hành vi D chỉ huy. Nếu bạn không đồng ý, hãy tranh luận về sự việc, không phải cảm xúc. Trong nhóm, cho phép họ có tiếng nói của họ, vì họ không phải là loại người sẽ chịu yếu thế.

Nói chung về phong cách hành vi Thống trị, có hiệu quả và có thẩm quyền.

su thong tri

LÚC LÀM VIỆC, GIÚP HỌ…

 • Đánh giá rủi ro thực tế hơn
 • Thận trọng nhiều hơn và cân nhắc trước khi ra quyết định Theo đúng nguyên tắc, quy định và kỳ vọng
 • Nhận ra và chú ý đến đóng góp của người khác Nói cho người khác biết lý do đưa ra quyết định Chú ý/phản hồi nhiều hơn về cảm xúc

DỊCH VỤ VÀ BÁN HÀNG…

 • Kế hoạch được chuẩn bị trước, có tổ chức, tiến độ nhanh chóng, và luôn đi vào trọng tâm Đáp ứng hiệu quả và chuyên nghiệp
 • Học và tìm hiểu mục tiêu và mục đích của họ – họ muốn đạt được điều gì, hiện tại nhu cầu của họ ra sao, và họ muốn thay đổi những điều gì
 • Đề nghị các giải pháp rõ ràng và đồng ý với các kết quả cũng như phần thưởng liên quan đặc biệt tới mục tiêu của họ
 • Đi vào vấn đề chính
 • Cung cấp các lựa chọn và để họ ra quyết định khi có thể

TRONG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI…

 • Cho họ biết rằng bạn không muốn lãng phí thời gian của họ
 • Thể hiện sự cởi mở và chấp nhận họ
 • Lắng nghe ý kiến của họ
 • Tóm tắt những thành tựu và thành tích của họ
 • Cho họ thời gian và thể hiện quan tâm đặc biệt của bạn
 • Đánh giá cao và công nhận họ khi có thể

Nguồn: action Coach