Cách thích ứng với phong cách hành vi ẢNH HƯỞNG

Các phong cách hành vi Ảnh hưởng phát triển mạnh về cảm nhận cá nhân, do đó hãy cho họ thấy sự chân thành. Hỗ trợ các ý tưởng, mục tiêu, ý kiến, và ước mơ của họ. Cố gắng không tranh luận về tư tưởng viễn vông của họ; hãy thể hiện sự hào hứng với họ.

Phong cách hành vi I rất thích các hoạt động xã hội, vì vậy hãy sẵn sàng bay nhảy cùng họ. Có mặt thường xuyên, trò chuyện dí dỏm và hài hước, kể chuyện cười, và hoạt bát sẽ chiếm được nhiều cảm tình của họ hơn. Họ hướng về con người, do đó để cho họ có thời gian để giao lưu. Tránh giao quá nhiều công việc.

Với phong cách hành vi Ảnh hưởng nói chung, hãy quan tâm tới họ.

tam anh huong

LÚC LÀM VIỆC, GIÚP HỌ…

Có thứ tự ưu tiên và có tổ chức

Đánh giá công việc dựa trên kết quả đã hoàn thành

Xem con người và công việc khách quan hơn

Tránh đưa ra quá nhiều lời khuyên

Viết mọi thứ xuống

DỊCH VỤ VÀ BÁN HÀNG

Chứng tỏ rằng bạn quan tâm đến họ, hãy để họ nói chuyện, và cho thấy sự hăng hái và nhiệt tình của bạn

Hãy chủ động bằng cách giới thiệu bản thân một cách thân thiện và gần gũi, đưa ra các chủ đề mới mà họ có vẻ quan tâm

Hỗ trợ ước mơ và mục tiêu của họ

Minh họa ý tưởng của bạn bằng những câu chuyện và mô tả cảm xúc liên quan đến mục tiêu, lợi ích của họ

Tóm tắt chi tiết rõ ràng và đưa những chi tiết này vào mục tiêu và các bước hành động đã được thỏa thuận

Đưa ra ưu đãi để khuyến khích họ ra quyết định nhanh hơn Cung cấp cho họ các lời chứng thực

TRONG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI…

Tập trung vào cách tiếp cận nhiệt tình, vui vẻ, tích cực Lắng nghe cảm xúc và kinh nghiệm cá nhân của họ

Phản hồi một cách cởi mở và thích hợp

Tránh các cuộc thảo luận về vấn đề tiêu cực hoặc lộn xộn Đưa ra những lời đề nghị cho phép họ làm tốt hơn

Không đòi hỏi việc theo dõi, chi tiết hoặc các cam kết lâu dài Gây cho họ sự chú ý, dành thời gian cho họ và gặp họ

Nguồn: action Coach