Cách điều chỉnh tính thẳng thắn và cởi mở của bạn

Trong một số tình huống tương tác cá nhân, bạn chỉ có thể xác định được tính thẳng thắn hoặc cởi mở của người khác, chứ không phải là cả hai. Trong những tình huống này, bạn cần phải biết cách thực hành khả năng thích ứng, mỗi lần một khía cạnh về hành vi. Với suy nghĩ đó, hãy xem bạn có thể làm gì để điểu chỉnh mức độ Thẳng thắn và Cởi mở của BẠN trước khi xem xét các hướng dẫn cụ thể để thích ứng hơn với từng phong cách hành vi.

 

THẲNG THẮN
CẦN TĂNG

Nói, di chuyển và đưa ra quyết định với tốc độ nhanh hơn

Bắt đầu trò chuyện và quyết định Đưa ra lời đề nghị

Sử dụng câu khẳng định thay vì câu hỏi vòng vo

Sử dụng giọng nói mạnh mẽ, tự tin

Không thừa nhận và khéo léo không đồng ý một cách thích hợp

Đối mặt trực tiếp với mâu thuẫn, nhưng không gây xung đột với người khác

Gia tăng giao tiếp bằng mắt

ĐỂ GIẢM XUỐNG

Nói, đi và đưa ra quyết định chậm hơn

Nhận biết và công nhận ý kiến của người khác Chia sẻ việc đưa ra quyết định

Chín chắn hơn Không ngắt lời

Khi nói chuyện, ngừng lại để cho người khác có cơ hội lên tiếng

Tránh chỉ trích, không thừa nhận hay cư xử huênh hoang

Khi không đồng ý, lựa lời nói cẩn thận

 

CỞI MỞ

ĐỂ TĂNG LÊN

Chia sẻ cảm giác; thể hiện cảm xúc nhiều hơn

Phản hồi lại biểu hiện cảm giác của người khác

Đưa ra những bổ sung cá nhân

Dành thời gian phát triển mối quan hệ Sử dụng cách nói thân thiện

Giao tiếp nhiều hơn; thoải mái và đứng gần hơn

Sẵn sàng đi lệch so với chương trình đã lên sẵn

ĐỂ GIẢM XUỐNG

Đi thẳng vào vấn đề chính dòng dưới cùng Luôn thiên về lý trí, thực tế

Tuân thủ chương trình đã lên sẵn

Không lãng phí thời gian của người khác Không bắt đầu bằng cách tiếp xúc cơ thể Giảm nhiệt tình và cử động cơ thể của bạn Sử dụng

Nguồn: action Coach