CÁC KHÓA HỌC NHÂN SỰ

Khóa thực hành Excel trong quản trị nhân sự | Nguồn lực quốc tế

Khóa thực hành Excel trong quản trị nhân sự | Nguồn lực quốc tế

[Workshop] Giải pháp E-Learning

[Workshop] Giải pháp E-Learning

Offline Nhân Sự: Chân Dung HR Manager

Offline Nhân Sự: Chân Dung HR Manager

ÁP DỤNG LUẬT LAO ĐỘNG NÂNG CAO

ÁP DỤNG LUẬT LAO ĐỘNG NÂNG CAO

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Khóa học: Career Path – Xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp

Khóa học: Career Path – Xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp

Workshop: Stay Interviews – Bí quyết giữ chân nhân tài

Workshop: Stay Interviews – Bí quyết giữ chân nhân tài

CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

Hội thảo: Talent Acquisition Re-invention Powered by AI. Driven by People

Hội thảo: Talent Acquisition Re-invention Powered by AI. Driven by People

Workshop: Áp lực công việc cuối năm và vai trò của chuyên gia tâm lý trong tổ chức

Workshop: Áp lực công việc cuối năm và vai trò của chuyên gia tâm lý trong tổ chức

Workshop: Tuyệt chiêu ứng dụng Digital giúp tăng X (lần) hiệu quả Training

Workshop: Tuyệt chiêu ứng dụng Digital giúp tăng X (lần) hiệu quả Training

Chương trình đào tạo: Microsoft Excel – Phân tích, thiết kế và xây dựng báo cáo nâng cao với Dashboard

Chương trình đào tạo: Microsoft Excel – Phân tích, thiết kế và xây dựng báo cáo nâng cao với Dashboard

Workshop “Giải mã vì sao một số doanh nghiệp có thể cắt giảm 40% tỷ lệ nghỉ việc”

Workshop “Giải mã vì sao một số doanh nghiệp có thể cắt giảm 40% tỷ lệ nghỉ việc”

Hội thảo “Các giải pháp tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất”

Hội thảo “Các giải pháp tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất”

Khóa đào tạo Giám đốc nhân sự thực hành

Khóa đào tạo Giám đốc nhân sự thực hành

Khóa thực hành Excel nâng cao trong quản lý nhân sự

Khóa thực hành Excel nâng cao trong quản lý nhân sự

Ứng dụng tâm lý học trong quản lý nhân sự DISC

Ứng dụng tâm lý học trong quản lý nhân sự DISC

HR 4.0 – Quản lý nguồn nhân lực kỷ nguyên 4.0

HR 4.0 – Quản lý nguồn nhân lực kỷ nguyên 4.0

Chia sẻ về chủ đề “Xây dựng hệ thống đánh giá KPI”

Chia sẻ về chủ đề “Xây dựng hệ thống đánh giá KPI”

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm “Xây dựng hệ thống lương 3P”

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm “Xây dựng hệ thống lương 3P”

Khóa đào tạo thực hành nghiệp vụ BHXH – BHYT – BHTN

Khóa đào tạo thực hành nghiệp vụ BHXH – BHYT – BHTN

Khóa học: TRAIN THE TRAINER

Khóa học: TRAIN THE TRAINER

Khóa học: Quản lý kho chuyên nghiệp

Khóa học: Quản lý kho chuyên nghiệp

CÁC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

Khóa thực hành Excel trong quản trị nhân sự | Nguồn lực quốc tế

Khóa thực hành Excel trong quản trị nhân sự | Nguồn lực quốc tế

THE SECRET OF RECRUITING TALENTS – SĂN LÙNG & CHINH PHỤC NHÂN TÀI

THE SECRET OF RECRUITING TALENTS – SĂN LÙNG & CHINH PHỤC NHÂN TÀI

CHUYÊN VIÊN C&B

CHUYÊN VIÊN C&B

QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN NHÂN LỰC

QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN NHÂN LỰC

NGHỀ NHÂN SỰ

NGHỀ NHÂN SỰ

CHUYÊN VIÊN TALENT ACQUISITION

CHUYÊN VIÊN TALENT ACQUISITION

Thực hành làm BHXH

Thực hành làm BHXH

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC – KPI

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC – KPI

Chuyên viên Nhân Sự

Chuyên viên Nhân Sự

Khóa học: Xây dựng Hệ thống đánh giá năng lực

Khóa học: Xây dựng Hệ thống đánh giá năng lực

Khóa học: Đánh giá hiệu quả công việc và xây dựng KPIs

Khóa học: Đánh giá hiệu quả công việc và xây dựng KPIs

Khóa học “Hiểu mình, hiểu người với Tâm lý – Hình học”

Khóa học “Hiểu mình, hiểu người với Tâm lý – Hình học”

Train The Trainer

Train The Trainer

Kỹ năng thiết lập quy trình

Kỹ năng thiết lập quy trình

Workshop Tháng 03: HR REPORTS – XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Workshop Tháng 03: HR REPORTS – XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Workshop 02/2019: Thiết lập KPI theo mô hình MBO, OGSM

Workshop 02/2019: Thiết lập KPI theo mô hình MBO, OGSM

Workshop 02/2019: Những chỉ số quan trọng trong lập kế hoạch nhân sự 2019 & Chia sẻ kinh nghiệm #SHRM19 tại Las Vegas, USA

Workshop 02/2019: Những chỉ số quan trọng trong lập kế hoạch nhân sự 2019 & Chia sẻ kinh nghiệm #SHRM19 tại Las Vegas, USA

Download lịch khai giảng PTI

Download lịch khai giảng PTI

Workshop: Giải mã vì sao IBM có hiệu suất làm việc cao vượt trội

Workshop: Giải mã vì sao IBM có hiệu suất làm việc cao vượt trội

Chương trình đào tạo bán hàng

Chương trình đào tạo bán hàng

Chương trình đào tạo quản lý sản xuất

Chương trình đào tạo quản lý sản xuất

Chương trình CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

Chương trình CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

Khóa thực hành Excel nâng cao trong quản lý nhân sự

Khóa thực hành Excel nâng cao trong quản lý nhân sự

Download tài liệu Nguồn lực Quốc Tế

Download tài liệu Nguồn lực Quốc Tế

Khóa đào tạo Quản trị nhân sự chuyên nghiệp

Khóa đào tạo Quản trị nhân sự chuyên nghiệp