ĐÀO TẠO CHO NGƯỜI LÀM NHÂN SỰ

Khóa đào tạo CEO IN ACTION (CIA)

Khóa đào tạo CEO IN ACTION (CIA)

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Kỹ năng lãnh đạo và động viên nhân viên

Kỹ năng lãnh đạo và động viên nhân viên

Đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề

Đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề

Chương trình đào tạo quản lý và phát triển nhân viên

Chương trình đào tạo quản lý và phát triển nhân viên

Quản trị chiến lược kinh doanh

Quản trị chiến lược kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

Kỹ năng giao tiếp và bán hàng

Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh

Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh

Chuyên đề văn hóa doanh nghiệp

Chuyên đề văn hóa doanh nghiệp

Tiếng Anh cho nhân sự

Tiếng Anh cho nhân sự

Khóa thực hành Excel trong quản trị nhân sự

Khóa thực hành Excel trong quản trị nhân sự

Chuyên viên C&B

Chuyên viên C&B

Đào tạo nghề nhân sự

Đào tạo nghề nhân sự

Đào tạo cơ bản cho Trưởng phòng nhân sự

Đào tạo cơ bản cho Trưởng phòng nhân sự

Chuyên đề thu hút nhân tài

Chuyên đề thu hút nhân tài

Chuyên đề đánh giá năng lực

Chuyên đề đánh giá năng lực

Đào tạo giám đốc điều hành

Đào tạo giám đốc điều hành

Tiết kiệm chi phí trong sản xuất

Tiết kiệm chi phí trong sản xuất

Kỹ năng tư vấn bán hàng chuyên nghiệp

Kỹ năng tư vấn bán hàng chuyên nghiệp

Đào tạo giám đốc nhân sự

Đào tạo giám đốc nhân sự

Chuyên đề HR 4.0

Chuyên đề HR 4.0

Chuyên đề KPI

Chuyên đề KPI

Xây dựng hệ thống khen thưởng & phúc lợi

Xây dựng hệ thống khen thưởng & phúc lợi

Chuyên viên bảo hiểm

Chuyên viên bảo hiểm

Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung

Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung