Hội thảo Quản lý nhân lực kỷ nguyên 4.0

Nơi các nhà quản trị nhân lực hội tụ

THAM GIA NGAY

KUALA LUMPUR: Để chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các tổ chức đang ngày càng tìm kiếm một lực lượng lao động với khả năng thích nghi cao, kỹ năng tư duy phản biện và khả năng làm việc theo nhóm.

Tập đoàn quản lý cấp cao Laurence Yap nói rằng đối với các tập đoàn như Berjaya, không chỉ là tìm kiếm những tài năng có kỹ năng mà còn trang bị cho nhân viên hiện tại những kỹ năng cần thiết để đối mặt IR 4.0.

“Chúng tôi cần những người có khả năng thích ứng và linh hoạt cao, để họ có thể dễ dàng thích ứng với những thay đổi.

“Sẽ có rất nhiều tự động hóa, sẽ có rất nhiều dữ liệu có sẵn cho họ.

Yap nói “Họ sẽ tham gia vào quá trình ra quyết định (sử dụng dữ liệu) để họ cần có sự trưởng thành để đưa ra quyết định tốt cho doanh nghiệp.”

Chủ tịch Hiệp hội Tâm lý học Malaysia, Tiến sĩ Haniza Yon nói rằng nhiều tổ chức đang sử dụng các công cụ đánh giá để xác định đúng cá nhân cho đúng bài viết. Cô nói rằng trong quá khứ, chỉ có kinh nghiệm và bằng cấp là quan trọng.

Cô nói rằng “Ngày nay, các nhà tuyển dụng ngày càng nhận thức rõ tính cách của nhân viên, đặc biệt là khả năng học hỏi, thích ứng và làm việc theo nhóm, quan trọng đối với IR 4.0.”

Các cơ sở giáo dục cũng thích nghi với môi trường làm việc thay đổi.

Phó chủ tịch HELP cho hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Datin Tiến sĩ Wendy Liow cho biết trường đại học đã thêm thành phần phân tích dữ liệu vào tất cả các khóa học để trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để đối mặt với IR 4.0.

Yap, Haniza và Liow nằm trong số những người tham gia diễn xuất tại Hội nghị nhân sự, Hội nghị thượng đỉnh tài năng 2018, cùng với Tổng giám đốc TMP Toàn cầu (Singapore) Emmanuelle Loye, tổ chức tại khách sạn JW Marriot ngày hôm qua.

Diễn đàn được quản lý bởi công ty quản lý ngành công nghiệp Google Edward Edward.

Hội thảo nhân sự, Hội nghị thượng đỉnh tài năng 2018: Tương lai của quản lý tài năng là một hội nghị hai ngày được tổ chức bởi myStarjob.com cùng với Iconix Talent Network.

(Nguồn: THE Star online)

SMARTBOSS KPI

Phần mềm đánh giá công việc

Phiên bản chuẩn – Miễn phí

DÙNG THỬ NGAY

Hội thảo Lương 3P

  • Thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên
  • Đạt được các mục tiêu kinh doanh
  • Giảm rủi ro cho doanh nghiệp

Buổi giao lưu là nơi gặp gỡ giữa những người có vai trò quản lý nhân sự.

THAM GIA NGAY

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống đánh giá KPI

Bớt thời gian chấm công tính lương thêm thời gian quản trị nhân sự

THAM GIA NGAY