Các công cụ thống kê ( SPC ) giúp cho các cán bộ quản lý, các kỹ sư của công ty và đặc biệt là bộ phận quản lý chất lượng biết được các các công cụ thống kê và áp dụng các công cụ này vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Khóa học được thiết kế dành riêng cho bộ phận quản lý chất lượng của Công ty với các phần chính như sau:

  • Giới thiệu về chất lượng
  • Bảy công cụ thống kê trong quản lý chất lượng

Cong cu thong ke

           CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

            CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ (SPC)

Xem thêm đề cương khóa đào tạo tại đây