CÂU HỎI 5:

Theo K1Đ47 luật lao động thì người sử dụng lao động muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì phải thông báo bằng văn bản ít nhất 15 ngày trước ngày HĐ lao động hết hạn. Vậy trong thời điểm ra thông báo ra luôn quyết định được hay không ?

TRẢ LỜI:

Tại thời điểm thông báo hết thời hạn hợp đồng lao động cho người lao động, Công ty có thể ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động nhưng ghi rõ quyết định có hiệu lực vào ngày hết hạn hợp đồng lao động

Theo luật sư Đinh Thị Quỳnh Như – CÔNG TY LUẬT TNHH MTV AN LUẬT

Nguồn: An Luat Law