CÂU HỎI 10:

Trong thời gian học việc, thử việc, kí hợp đồng, người lao động phải thế chấp (bằng tiền) tiền học việc, tiền mang đồng phục, vậy có đúng pháp luật không?

TRẢ LỜI:

Căn cứ vào Điều 20 Bộ Luật lao động 2012, người sử dụng lao động không được yêu cầu người lao động phải thế chấp tiền học việc, tiền mang đồng phục hoặc thực hiện các biện pháp bảo đảm khác.

Theo luật sư Đinh Thị Quỳnh Như – CÔNG TY LUẬT TNHH MTV AN LUẬT

Nguồn: An Luat Law