Đối với tiếng anh trong phỏng vấn và xin việc, có một số câu hỏi quan trọng mà các bạn cần lưu ý. Trong đó có câu hỏi về lí do bạn chọn nơi đó để nộp đơn xin việc. Nhà tuyển dụng thường muốn kiểm tra mức hiểu biết, quan tâm và đánh giá của bạn về công ty họ. Sau đây là một số câu hỏi và trả lời mẫu về vấn đề này:

cau-phong-van-thuong-gap

HỎI – ĐÁP VỀ LÍ DO CHỌN NƠI NỘP ĐƠN XIN VIỆC

1.Why do you decide to change your job?
(Tại sao anh quyết định thay đổi việc làm của anh?)

Because my present job is out of my field. Since my major is international baking, I really hope to work at this bank.
(Bởi vì việc làm hiện nay của tôi không đúng ngành của tôi. Vì chuyên ngành của tôi là giao dịch ngân hàng quốc tế, tôi thật sư hi vọng được làm việc ở ngân hàng này.)

2.What’s the reason for your application for our bank since it is a new establishment?

(Lý do gì khiến anh nộp đơn xin việc đến ngân hàng của chúng tôi khi đó là 1 cơ sở mới?)

Because your bank is a new one, I think I’ll be given more opportunities, and the working conditions and surroundings are so excellent here.
(Vì ngân hàng của các anh là ngân hàng mới, tôi nghĩ tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn, và điều kiện làm việc và môi trường xung quanh đây rất tuyệt vời.)

3.Do you mind going on frequently business trip?
(Anh không cảm thấy phiền nếu phải đi công tác thường xuyên chứ?)

No, I enjoy traveling.
(Không, tôi thích đi đây đi đó.)

4.What particularly are you most interested in about this company?
(Điều gì về công ty làm anh đặc biệt quan tâm?)

I have learned through the information introduced in the media that your company has a good product and a strong national service network. I know from experience that having a good product is not enough to be successful in the market-place. What is more important in this changing economy is providing service for the customer, which your company is doing an excellent job at.
(Tôi được biết qua thông tin được giới thiệu trên phương tiện thông tin đại chúng rằng công ty ông có 1 sản phẩm tốt, và 1 mạng lưới phục vu toàn quốc mạnh. Theo kinh nghiệm, tôi biết rằng có sản phẩm tốt thì chưa đủ để thành công trên thương trường. Điều quan trọng hơn trong nền kinh tế đang biến đổi này là cung cấp dịch vụ cho khách hàng, điều mà công ty ông đang làm rất tốt.)
button tieng anh nhan su

5. What do you want to achieve in your next job?
Anh muốn đạt được điều gì trong công việc sắp tới?

I would like to work closely with my collegues and exhcnage honest opinions in building up a customer–oriented servicing team
(Tôi muốn hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp của tôi và trao đổi ý kiến chân thật để xây dựng 1 đội ngũ sẵn sàng phục vụ khách hàng.)

I want to have responsibility and be able to make a real difference. I would like a job where I can help people.
(Tôi muốn nhận trách nhiệm và có thể tạo nên sự khác biệt. Tôi muốn có 1 công việc mà tôi có thể giúp đỡ người khác.)

6.If you were hired, when would it be convenient for you to begin to work?
(Nếu anh được tuyển, bắt đầu làm việc khi nào thì thuận lợi cho anh?)

I’ll start to work tomorrow if you like.
(Nếu anh muốn, tôi sẽ bắt đầu làm việc ngay ngày mai)

QTNS sưu tầm nguồn từ UCAN