Bộ từ điển năng lực theo văn hoá một doanh nghiệp luôn là phối hợp của 4 kiểu C, H, M, A với tỉ lệ khác nhau sao cho tổng C+H+M+A = 100%.

Vì vậy nếu bạn muốn xây dựng từ điển năng lực cho công ty thì phải theo công thức là tăng một kiểu này thì phải giảm một, hai hoặc cả 3 kiểu còn lại.

C: Kiểu gia đình, có cha mẹ, anh chị em yêu thương gắn bó. Nơi doanh nghiệp hướng nội và linh hoạt.

H: Kiểu thứ bậc, tôn ti trật tự. Có cấp trên cấp dưới làm việc theo quy trình hệ thống chặt chẽ, kỷ luật. Nơi doanh nghiệp hướng nội và kiểm soát.

M: Kiểu thị trường, có tướng lĩnh, có đội ngũ máu lửa, lao ra thị trường tập trung giành chiến thắng, đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận. Nơi doanh nghiệp hướng ngoại và kiểm soát.

A: Kiểu sáng tạo, người quản lý giàu trí tưởng tượng, đổi mới, cải tiến liên tục. Nơi doanh nghiệp hướng ngoại và linh hoạt. 

Như vậy từ điển năng lực theo từng nhóm công ty sẽ khác nhau như:

–  Các công ty về tuyển dụng, đào tạo… có khuynh hướng trội về C.
–  Các công ty thiết kế, thương hiệu, thời trang… có khuynh hướng trội về A.
–  Các công ty về sản xuất linh kiện, chi tiết chính xác, tư vấn quản lý chất lượng, có thiên hướng trội về H.
–  Các công ty phân phối, bán lẻ có khuynh hướng trội về M.

Paste your AdWords Remarketing code here