THỦ TỤC THAM GIA BHXH LẦN ĐẦU:

1/ Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh của Công ty: 03 bản sao có công chứng

2/ Danh sách tham gia BHXH (mẫu 02aTBH): 05 bản

3 / Bản đăng ký tham gia BHXH ( mẫu của BHXH): 3 Bản

4/ Bản cam kết Tham gia BHYT ( mẫu của BHXH ): 3 Bản

5/ Hồ sơ NLĐ:

  • Sơ yếu lý lịch: bản chính
  • Hợp đồng lao động hoặc Quyết định tuyển dụng: bản chính
  • Giấy khám sức khỏe của TT Y tế cấp Huyện trở lên (còn giá trị, chắc trong vòng 6 tháng): bản chính
  • Giấy khai sinh
  • Bằng cấp
  • NLĐ nếu có Sổ BHXH thì yêu cầu trình Sổ BHXH.

6 / Công văn của đơn vị xin truy đóng BHXH (03 bản), theo mẫu

Ngoài ra còn phải làm thủ tục xin cấp Sổ BHXH cho những NLĐ chưa có Sổ BHXH đấy (nó cũng có một vài biểu mẫu)

1. Tờ khai của từng NLĐ: mỗi người 4 bản (in 2 mặt);
2. Danh sách NLĐ đề nghị cấp sổ: 4 bản
3. Giấy đề nghị cấp phôi sổ: 1 bản
4. Biên bản xét duyệt tờ khai cấp sổ BHXH: 2 bản
5. Biên bản giao nhận Sổ BHXH: 2 bản

Tải về tài liệu tại đây

banner smartboss

Paste your AdWords Remarketing code here