Để đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu, trước hết cần Đăng ký thang bảng lương và Đăng ký sử dụng lao động tại Phòng LĐTBXH Quận.

Để thực hiện thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội cần phải có những tài liệu như sau:

1/ Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh của Công ty: 03 bản sao có công chứng

2/ Danh sách tham gia BHXH (mẫu 02aTBH): 05 bản

3 / Phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho nhân viên ( mẫu của BHXH): 3 Bản

4/ Bản cam kết Tham gia BHYT ( mẫu của BHXH ): 3 Bản

5/ Hồ sơ NLĐ:
– Sơ yếu lý lịch: bản chính
– Hợp đồng lao động hoặc Quyết định tuyển dụng: bản chính
– Giấy khám sức khỏe của TT Y tế cấp Huyện trở lên (còn giá trị, chắc trong vòng 6 tháng): bản chính
– Giấy khai sinh
– Bằng cấp
– NLĐ nếu có sổ bảo hiểm xã hội thì yêu cầu trình Sổ BHXH.

6 / Công văn của đơn vị xin truy đóng BHXH (03 bản), theo mẫu

Ngoài ra còn phải làm thủ tục xin cấp Sổ BHXH cho những NLĐ chưa có Sổ BHXH
1. Tờ khai của từng NLĐ: mỗi người 4 bản (in 2 mặt);
2. Danh sách NLĐ đề nghị cấp sổ: 4 bản
3. Giấy đề nghị cấp phôi sổ: 1 bản
4. Biên bản xét duyệt tờ khai cấp sổ BHXH: 2 bản
5. Biên bản giao nhận Sổ BHXH: 2 bản

Phieu dang ky tham gia bao hiem xa hoiPhiếu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội ( Click vào hình để xem hình gốc )

Tải về bộ tài liệu đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

 

Paste your AdWords Remarketing code here