Bằng những nét vẽ đơn giản, sáng tạo nhưng đầy ám ảnh, bộ ảnh này sẽ cho bạn thấy rõ bản chất của thế giới hiện đại.

Tùy vào các hiểu của mỗi người, mà từng bức ảnh sẽ có ý nghĩa khác nhau. Ở bài này, cách diễn đạt chỉ đúng theo cách nhìn của tác giả. Bạn có thể đóng góp thêm ý nghĩa mà bạn cho là đúng Xem thêm