Là một người quản lý nhân sự bạn phải nắm chắc được những loại báo cáo nhân sự quan trọng cần phải hoàn thành vào thời điểm cuối năm. Dựa vào những số liệu đó để đưa ra được những phân tích về tính hiệu quả, ổn định của công tác quản trị, từ đó tìm ra được những nguyên nhân làm suy yếu nhân sự và đề ra các giải pháp để khắc phục và cải tiến.

Với mục đích  theo dõi sự thay đổi về số lượng nhân sự của công ty dựa trên các tiêu chí như thâm niên, thời gian, vị trí công việc  thì báo cáo biến động nhân sự trong năm sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan nhất về tình hình nhân sự trong công ty để từ đó đi vào chi tiết các vấn đề nhân sự cần phải giải quyết.

Báo cáo biến động nhân sự

(Hình mẫu của báo cáo biến động nhân sự)

Thư viện quản trị nhân sự xin chia sẻ đến các anh chị HR mẫu báo cáo biến động nhân sự (ver 9). File được thực hiện bởi đội ngũ chuyên nghiệp với thiết kế đẹp mắt và được update thường xuyên.