I/ THÔNG TIN CHUNG: 

Vị trí Nhân viên bảo vệ Thời gian làm việc

Theo bảng phân công

Bộ phận Bảo vệ  
Quản lý trực tiếp Phòng HCNS  

 II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn tài sản của Công ty …

 III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt

Nhiệm vụ

Yêu cầu

1 Giữ xe ô tô cho khách

a)      Hướng dẫn khách vị trí đỗ xe.

b)     Giám sát xe của khách tránh làm cho xe của khách hị hư hỏng, mất mát đồ..

 

 

Giữ gìn tất cả tài sản liên quan đến xe của khách.

2 Giữ xe máy cho khách trong thời gian phục vụ.

a)      Nhanh chóng nhận xe của khách, kéo chân chống của xe xuống.

b)      Gửi thẻ giữ xe cho khách.

c)      Chuyển xe ra bải giữ xe, lấy thẻ giữ xe.

d)     Chuyển thẻ xe lại cho khách.

e)      Khi khách có yêu cầu xe thì lấy xe cho khách, kiểm tra vé xe, sau đó giao xe cho khách.

 

 

 

–          Làm thủ tục giữ xe và trả xe nhanh chóng (trung bình 3 phút).

 

3 Kiểm tra giám sát bảo vệ bên ngoài

a>    Nhắc nhở bảo vệ bên ngoài thực hiện theo hợp đồng.

b>    Báo cáo cho quản lý trực tiếp các trường hợp bảo vệ bên ngoài không thực hiện theo hợp đồng.

 

4 Hỗ trợ bộ phận bảo trì thực hiện quy trình sửa chữa tài sản.

a)      Nhận phiếu yêu cầu sửa chữa trong trường hợp NV bảo trì vắng mặt.

b)     Ghi nội dung sửa chữa vào sổ theo dõi sửa chữa: ngày giờ, người giao, nội dung sửa chữa.

c)      Thông tin ngay cho NV bảo trì về nội dung đề nghị sửa chữa.

 

5 Hỗ trợ bảo vệ bên ngoài thực hiện công việc

a)      Do bảo vệ bên ngoài vắng mặt.

b)      Do bảo vệ bên ngoài đang thực hiện quá nhiều công việc.

c)      Do bảo vệ bên ngoài yêu cầu hỗ trợ.

 

6 Xử lý kịp thời các trường hợp gây thiệt hại cho khách, nhà hàng hay vi phạm quy định

a)      Có hành động ngay lập tức để bảo vệ tài sản, tính mạng..của khách hàng, nhà hàng.

b)     Lập biên bản vụ việc và báo cáo cho phòng HCNS hoặc Quản lý nhà hàng (ngoài giờ phục vụ).

 

7 Ghi đầy đủ biên bản giao ca trong sổ giao ca:

a)      Ghi ngày giờ giao ca

b)     Những công việc cần tiếp tục thực hiện.

c)      Các nhiệm vụ do cấp trên giao.

d)     Các sự cố phát sinh trong ca trước phải ghi đầy đủ nội dung vào sổ giao ca.

e)      Các nội dung phải sửa chữa, bảo trì

f)      Ký tên vào biên bản giao ca.

 

8 Thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ ca đêm:

Tuần tra tất cả các khu vực trong nhà hàng vào  2h30 – 3h30 và 5h30 – 6h30, thực hiện các công việc sau:

a)      Kiểm tra điện tại: tủ chính, tủ lạnh khu vực bếp.

b)      Máy bơm nước.

c)      Xem xét tất cả các khu vực trong các tầng xem có sự cố gì về điện không.

d)     Kiểm tra bể nuôi hải sản tươi sống, nếu có tôm, cá..chết thì cho ngay vào tủ lạnh, sáng hôm sau báo cho bếp biết.

e)      Bấm thẻ chấm công mỗi lần đi kiểm tra.

 

 

–          Nếu có sự cố về điện nước thì phải báo cho NV bảo trì xử lý. Thời gian thông báo và xử lý: 6h30.

–          Bấm thẻ chấm công trong giờ kiểm tra.

 

9 Thực hiện các công việc khác được giao.

 

Download biểu mẫu xây dựng bảng mô tả công việc
Paste your AdWords Remarketing code here