Xem và tải bảng lương mẫu chuẩn nhất tại Giải Pháp Tinh Hoa.

Bảng lương mẫu

Thư viện nghiệp vụ quản lý giờ điểm danh & ngày công (chấm công)

Biểu mẫu quản lý ngày công
Mẫu điểm đánh giá nhân viên hàng tháng Mẫu bảng chấm công Bảng chấm công Bảng chấm công mẫu 2 Bảng ghi nhận quá trình làm việc CNV Bảng quản lý ngày giờ công của CBCNV Bảng theo dõi ngày nghỉ Giấy đề nghị tăng ca Giấy đề nghị tăng ca Bảng chấm công tăng ca Quản lý giờ tăng ca trong tháng Danh sách CB trực tháng Danh sách nghỉ việc của nhân viên
Tài liệu khác về quản lý ngày công
Bảng chấm công mẫu bằng file xls Hướng dẫn sử dụng máy chấm công và phần mềm tính lương Bảng chấm công tăng ca Tài liệu tổ chức chấm công hiệu quả

Download biểu mẫu chấm công & tính lương

Download biểu mẫu chấm công & tính lương

Mẫu Báo cáo chấm công
Chiết xuất dữ liệu công Tổng hợp tháng Theo dõi phép năm – Mẫu 1 Theo dõi phép năm – Mẫu 2 Chi tiết tăng ca Chấm công chi tiết ngày – vào trễ ra sớm Châm công chi tiết ngày – vắng mặt Chấm công chi tiết ngày – mẫu 1 Chấm công chi tiết ngày – mẫu 2 Theo dõi công tác Báo cáo dữ liệu thô Báo cáo chi tiết ngày nghỉ Chấm công – Dữ liệu thô Chấm công – Chi tiết ngày Chấm công – BC log theo thiết bị BC đăng ký nghỉ Bảng công (theo giờ) Bảng công (theo công)
Mẫu Báo cáo thống kê giờ làm thêm
Tỷ lệ tăng ca và giờ làm bình thường – 12 tháng Tổng giờ tăng ca theo BP – 12 tháng Tổng giờ tăng ca theo BP – 3 tháng Thống kê ĐT-VS toàn cty – 12 tháng Thống kê ĐT-VS theo BP – 3 tháng Tăng ca trung bình toàn cty – 12 tháng Tăng ca trung bình theo BP – 3 tháng Đối chiếu giờ làm việc – 3 tháng

4 nhóm báo cáo chấm công được sử dụng nhiều 

Báo cáo kiểm tra dữ liệu giờ chấm công

 • Báo cáo thông tin điểm danh mỗi ngày
 • Báo cáo chỉnh sửa dữ liệu điểm danh trên phần mềm

Báo cáo kiểm tra dữ liệu bảng công ( sau khi xử lý bảng công ) 

 • Báo cáo so sánh kế hoạch tăng ca so với thực tế
 • Báo cáo có tăng ca nhưng không đăng ký kế hoạch
 • Báo cáo chấm công bất thường
 • Báo cáo theo dõi sự kiện đăng ký portal

Download biểu mẫu chấm công & tính lương

Báo cáo tổng kết công theo ngày

 • Báo cáo chi tiết chấm công theo từng ngày
 • Báo cáo hiện diện
 • Thống kê trường hợp quên điểm danh
 • Báo cáo kiểm tra thực tế tăng ca so với kế hoạch đã đăng ký

Báo cáo tổng hợp theo tháng

 • Báo cáo tổng hợp công tháng
 • Báo cáo thống kê tình trạng đi trễ về sớm
 • Báo cáo tổng kết phép năm
 • Báo cáo thống kê các loại ngày nghỉ
Biểu mẫu Quản lý nghỉ phép
 • Chính sách ngày nghỉ của nhân viên
 • Đơn xin nghỉ phép
 • Đơn xin nghỉ việc không lương
 • Đơn xin nghỉ phép
 • Quản lý nghỉ phép năm
Mẫu Báo cáo nhà ăn
 • Report the total amount under the ration
 • Report of summary for department
 • General report meal in shifts
 • General monthly meal report by staff
 • Detailed monthly meal report by staff
 • Detailed monthly meal report by dept
 • Tổng hợp theo phòng ban – Mẫu 1
 • Tổng hợp theo phòng ban – Mẫu 2
 • Suất ăn theo ngày
 • Phần ăn từng bộ phận
 • Danh sách báo lỗi khi ăn
 • Chi tiết theo phòng ban
 • Chi tiết theo nhân viên
 • Ca ăn theo ngày
 • Báo cáo tổng hợp tháng theo nhân viên
BIỂU MẪU CHẤM CÔNG ÁP DỤNG CHO DN LÀM VIỆC 48 GIỜ 1 TUẦN (6 NGÀY x 8 GIỜ) Số giờ làm việc quy định cho 1 ngày ghi tại ô G4 Có quá nhiều các thành viên hỏi công thức tính tiền lương, tính toán trong bảng chấm công. Tuy nhiên, đa số người hỏi không thiết lập bảng chấm công theo 1 tiêu chuẩn nào, gây khó khăn cho tính toán, và mỗi người hỏi có 1 bảng chấm công khác nhau như vậy sẽ phải lập công thức riêng cho từng người hỏi. Mỗi đơn vị đều có cách tính công, tính lương khác nhau, nhưng bảng chấm công có thể quy về 1 tiêu chuẩn để tính. Vấn đề đặt ra là tạo 1 bảng chấm công và tính lương mẫu với 1 số những quy ước chấm công thế nào, tăng ca thêm giờ, tăng ca chủ nhật, phép, nghỉ bù … chấm ra sao để có thể tính chính xác. Sau đây là 1 bảng chấm công mẫu áp dụng được cho đa số DN có tăng ca, số lượng công nhân không nhiều (dưới 200). 1. Một số quy ước chấm công: X: Công trong giờ ngày thường 8 tiếng, nếu ít hơn 8 giờ, ghi số giờ P: Phép hưởng lương L: lễ nghỉ hưởng lương TC: Tăng ca chủ nhật, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ TCL: tăng ca lễ, nếu tăng ca ít hơn 8 giờ ghi số giờ NB: Nghỉ bù hưởng lương Chủ nhật, lễ, tăng ca nếu nghỉ bù đánh TB (không tính lương, do đó NB tính lương). Số ngày nghỉ bù tương ứng nên có sheet theo dõi riêng. Số giờ làm việc ghi số. 2. Một số quy ước tính lương từ số ngày công, giờ công (có thể khác nhau tuỳ DN): Ngày thường: tăng ca sau 5 giờ nhân 1.5, sau 9 giờ nhân 2 Chủ nhật: nhân 1.5, tăng thêm giờ sau 5 giờ nhân 2, sau 9 giờ nhân 3 Lễ: Nhân 3, tăng thêm giờ sau 5 giờ nhân 4.5 Các hệ số nhân này ghi vào dòng 9 tại các cột tương ứng. 3. Quy ước khác: Tuỳ doanh nghiệp Phụ cấp đi lại cho 1 ngày có đi làm Phụ cấp tiền ăn trưa Phụ cấp trách nhiệm Phụ cấp công trình bằng tỷ lệ % so với lương chính. Tăng ca trên 3 giờ 1 ngày hưởng thêm phụ cấp tiền ăn tối. số giờ quy định này ghi vào ô K43 bảng chấm công CÁCH SỬ DỤNG 1. Bảng chấm công: – Trong file có sử dụng công thức tính ngày trong tháng, do đó, khi đổi sang tháng mới, chỉ sửa ngày đầu tiên (ngày 1) của tháng đó. – Tiêu đề Bảng chấm công tháng mấy, Bảng lương tháng mấy cũng là công thức – Ngày công quy định & ngày lễ nếu có, tính bằng công thức – Một ngày chấm công 3 cột, nếu DN nào sử dụng 2 cột thì có thể dấu bớt: Cột ký hiệu “C”, chấm công giờ hành chánh, cột T5: số giờ tăng ca từ sau 5 giờ chiều đến 9 giờ tối, cột ký hiệu T9: số giờ tăng ca sau 9 giờ – Nếu trong tháng có ngày lễ, đánh “L” vào dòng 9, 3 cột của ngày đó. – Trong file có sử dụng conditional formating, tô màu ngày chủ nhật. Nếu DN nghỉ thứ bảy, thì bổ sung. – Công thức đang tính cho DN áp dụng tuần làm 6 ngày x 8 giờ. Nếu 1 ngày 7 giờ hoặc 6 giờ, ghi vào ô G4. 2. Bảng lương: – Tên, chức vụ, bộ phận, … có thể copy từ bảng chấm công sang – Mức lương chính & trợ cấp trách nhiệm, có thể lookup từ 1 sheet khác. – Mức tiền phụ cấp xa nhà, phụ cấp đi lại, phụ cấp tiền ăn trưa, gõ vào các ô riêng để có thể sửa chữa, thay đổi sau này. – Nếu mức lương đóng BHXH khác mức lương chính, chèn thêm 1 cột và sửa công thức. – Khi chèn dòng, phải đứng tại dòng trên của dòng cộng để chèn, không được đứng ngay dòng cộng.   Sau đây là biểu mẫu bảng chấm công-tính lương cho độc giả tham khảo:  BangCong&LuongMau Biểu mẫu Thông báo lấy mẫu vân tay chấm công: Thông báo lấy mẫu vân tay
WORKSHOP 
Tiền lương P1 – khung thang lương theo chức danh & cấp bậc Trong workshop, giảng viên sẽ chia sẻ với bạn về:
 • Cấu trúc một thang bảng lương
 • Làm rõ và phân tích từng yếu tố trong cấu trúc thang lương
 • Làm sao để đánh giá và xếp thang lương phù hợp cho nhân viên

Thư viện nghiệp vụ quản lý lương 

Tham gia workshop HR

Tiền Lương P1

Tìm hiểu và xây dựng Khung thang lương theo chức danh và cấp bậc (Lương P1)

Download biểu mẫu chấm công & tính lương

Mẫu Báo cáo lương
 • Phụ cấp theo BP – 3 tháng
 • Lương trung bình toàn cty – 12 tháng
 • Lương trung bình theo BP – 3 tháng
 • Lương thực lãnh toàn cty – 12 tháng
 • Lương thực lãnh theo BP – 12 tháng
 • Lương thực lãnh theo BP – 3 tháng
 • Lương tăng ca trung bình cả cty – 12 tháng
 • Lương tăng ca toàn cty – 12 tháng
 • Lương tăng ca theo BP – 3 tháng
 • Đối chiếu lương thưởng – 3 tháng
 • Đối chiếu giờ làm việc – 3 tháng
Kinh nghiệm Xây dựng thang bảng lương
 • Các văn bản quy định lương
 • Cách xây thang bảng lương
 • Tài liệu xây dựng lương
Quản trị tài chính kế toán
 • Quản trị phòng tài chính kế toán
 • Quản trị kiểm soát nội bộ
 • Quản trị kiểm toán nội bộ
 • Quy trình kế toán
 • Xây dựng kế hoạch tài chính
 • Thang bảng lương công ty
 • Thông số tài chính dòng tiền đầu tư
Tài liệu khác về quản lý lương
 • Bảng kê chi tiết tiền lương
 • BẢNG LƯƠNG
 • QUY CHẾ LƯƠNG
 • QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG
 • Mẫu công văn đăng ký thang lương
 • File chuyển đổi gross – net
 • Slide trình bày trong buổi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống lương 3P (download google slide bằng cách vào Menu File > download )
 • Danh sách nhân viên chưa được tăng lương
 • DANH SÁCH TĂNG LƯƠNG ĐỊNH KỲ
 • Danh sách thâm niên
 • QUY CHẾ KHEN THƯỞNG
 • QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG
 • SỔ THEO DÕI KHEN THƯỞNG
 • GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG
 • Mẫu bảng hệ số tiền lương chức danh

Công cụ hữu dụng cho hoạt động chi trả lương thưởng

 • Báo cáo tổng kết khảo sát lương
 • Công thức chuyển đổi lương từ NET – GROSS
 • Báo cáo khảo sát lương sales
Biểu mẫu về lương
 • Phiếu lương – Mẫu 1
 • Phiếu lương – Mẫu 2 (song ngữ)
 • Báo cáo theo dõi phụ cấp
 • Báo cáo theo dõi chi phí công đoàn
 • Bảng lương tiền mặt
 • Bảng lương chi tiết – Mẫu 1
 • Bảng lương chi tiết – Mẫu 2
 • Bảng chi lương ngân hàng – Mẫu 1
 • Bảng chi lương ngân hàng – Mẫu 2
 • Chiết xuất dữ liệu lỗi – tính lương
Biễu mẫu thuế TNCN
 • Tờ khai khấu trừ Thuế TNCN 02/KK
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KLK
 • Quyết toán Thuế TNCN năm
 • Đăng ký người phụ thuộc
 • Bảng kê Thuế TNCN 05A/BK-TNCN
 • Mẫu TNCN_Đăng ký người phụ thuộc (new)
 • Mẫu TNCN-Quyết toán thuế cuối năm (new)
 • to-khai-dieu-chinh-dang-ky-thue-mau-so-08-mst
 • To_Khai_Dang_Ky_Thue
 • Mau-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan 2015
 • Mau-so-07-kk-tncn-to-khai-thue-tncn
Mẫu quy định ESOP
 • Danh sách thâm niên
 • ESOP
 • Mô hình ESOP
Mẫu Quy định & Quy chế lương
 • Nâng bậc lương
 • Quy chế lương
 • Quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động
 • Thủ tục đăng ký hệ thống thang bảng lương
 • Bảng lương
 • Bảng hệ số tiền lương chức danh công việc
 • Bảng chi tiết tiền lương
 • Giấy tạm ứng
 • Mẫu ghi chép lương theo nhóm
 • Mẫu ghi chép lương theo quý

Download biểu mẫu chấm công & tính lương