cong thuc excel thuong dung

Danh mục các hàm công thức

  1. Tách họ
  2. Tách tên lót
  3. Tách tên
  4. Chuyển định dạng ngày tháng
  5. Chuyển số hợp đồng
  6. Kiểm tra MST
  7. Chuyển MST
  8. Tính ngày công
TẢI FILE CÓ CÔNG THỨC SẴN TẠI ĐÂY

banner smartboss