Bên cạnh thể chất, chúng ta đều biết tinh thần là nửa còn lại của nền tảng sức khỏe. Nhưng trong khi sức khỏe thể chất là rất dễ quan sát và có những biểu hiện cụ thể ra bên ngoài, làm thế nào bạn biết mình đang có một sức khỏe tinh thần tốt?

Có rất nhiều ý tưởng khác nhau về sức khỏe tinh thần, nhưng không phải tất cả những điều mọi người nghĩ đều chính xác. Ví dụ, một số người định nghĩa sức khỏe tinh thần là sự vắng mặt của các bệnh tâm thần như lo âu, trầm cảm. Xem thêm