Có một cậu bé đi vào một cửa hàng thuốc, lấy một chai soda và kéo gần đến chiếc điện thoại. Cậu bé leo lên một cái thùng carton để với tới nút bấm của chiếc điện thoại and bắt đầu bấm 7 con số (số điện thoại). Người chủ cửa tiệm quan sát và lắng nghe cuộc hội thoại của cậu bé.

Cậu bé: “ Thưa bà, bà có thể nhận tôi vào cắt cỏ trong vườn của bà được không?”

Người phụ nữ: (ở đầu dây bên kia): “Tôi đã có người cắt cỏ trong vườn rồi. Xem thêm