Nội dung này đã được chuyển đến link sau đây, về lý thuyết về quản trị nhân sự

 

8 mối quan tâm về nhân sự của một Giám Đốc / Giám đốc Nhân Sự 

Giám đốc Nhân sự là nhà tư vấn và vạch ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực công ty theo đơn đặt hàng từ Ban Giám đốc. Họ hoạt động độc lập và bình đẳng với Ban Giám đốc.

 • Giám đốc nhân sự: Một chuyên gia tâm lý – là người biết lắng nghe, thấu hiểu ý kiến các phòng ban. Khi biết được tâm tư nguyện vọng của họ thì cần truyền đạt rõ ràng mục tiêu, sứ mệnh, chiến lược của công ty tới toàn bộ hệ thống.
 • Giám đốc Nhân sự: Người truyền tin hiệu quả – không áp đặt những quy định, truyền đạt những thông điệp rõ ràng từ Ban lãnh đạo để các thành viên vui vẻ thực thi những quy định ấy.
 • Giám đốc Nhân sự: Người hoạch định chiến lược – là người có khả năng cùng Ban Giám đốc đưa ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Thậm chí Giám đốc nhân sự có thể dự đoán được xu thế phát triển của nguồn nhân lực và có kế hoạch ứng phó.
Chiến lược nguồn nhân lực /HR Strategy
Vận dụng Văn hoá doanh nghiệp để tăng hiệu quả kinh doanh / Corporate Culture
 • Hỗ trợ Người Đứng Đầu trong việc xác định các giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp & truyền thông
 • Xây dựng các chính sách nội bộ để thúc đẩy các giá trị cốt lõi đó
 • ứng dụng Văn hoá Doanh nghiệp để gắn kết & giữ chân nhân tài, giúp tăng năng suất lao động và giảm chi phí nhân sự
 • Truyền tải văn hóa doanh nghiệp thông qua những câu truyện ngụ ngôn
Tổ chức hệ thống nhân sự

Hoàn chỉnh sơ đồ tổ chức & hệ thống mô tả công việc của tất cả các vai trò trong bộ máy tổ chức

 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận
 • Mô tả công việc của tất cả các vai trò trong tổ chức, bao gồm bộ phận nhân sự
  • Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc.
  • Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong sơ đồ tổ chức
  • Mối quan hệ giữa các phòng ban, bộ phận khác
Tổ chức quản lý mục tiêu / Management By Objectives
Xây dựng hệ thống đào tạo / HR Training & Development
 • Hệ thống Đánh giá thái độ, năng lực và thành tích, để phát triển nhân viên, bổ dụng nhân tài vào công việc phù hợp
 • Xây dựng hệ thống kiến thức chung cho tổ chức
 • Xây dựng hệ thống quản trị họat động đào tạo
 • Đào tạo thái độ tích cực thông qua những câu truyện ngụ ngôn
Xây dựng hệ thống tuyển dụng và bổ dụng / Recruitment & Assignment
 • Hệ thống Thu hút ứng viên & xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng
 • Hệ thống chọn lọc ứng viên phù hợp với các giá trị cốt lõi và chiến lược kinh doanh
 • Chương trình thăng tiến nghề nghiệp cho nhân viên
 • Kinh nghiệm tuyển dụng
Đảm bảo việc tuân thủ Pháp luật Lao động / Laws & Regulations on Labour
 • Hiểu về pháp luật lao động, Quy định pháp luật về thôi dụng….
 • Đảm bảo Giải quyết tranh chấp lao động, xử lý Những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động

5 mối quan tâm của người làm nghề Nhân Sự 

 • Ở cấp độ 1, công tác nhân sự chỉ đơn thuần là xử lý các sự vụ hành chính: xếp lịch, chấm công, giải quyết tranh chấp nhỏ.
 • Ở cấp độ 2, Công tác nhân sự được chuyên môn hóa. Bộ phận nhân sự tham gia vào việc lên kế hoạch Đào tạo, góp tiếng nói vào sự thăng tiến và sa thải nhân viên. Tuy nhiên, những nhiệm vụ đó phụ thuộc vào quan điểm và chiến lược của Ban Giám đốc.
 • Ở cấp độ 3, Bộ phận nhân sự đóng vai trò vị trí chiến lược. Trong đó Giám đốc Nhân sự được xem như đối tác của Ban Lãnh đạo.
Tuyển dụng

GIới thiệu về tuyển dụng

Đánh giá nhu cầu tuyển dụng
viết bảng tin tuyển dụng
Thu hút ứng viên bên ngoài
Phỏng vấn – tuyển chọn nhân viên
GIúp người mới hòa nhập
Biểu mẫu liên quan
Tool hỗ trợ tuyển dụng (google form)

Tổ chức đào tạo

Biểu mẫu liên quan đến đào tạo
Tool hỗ trợ lên kế họach đào tạo (google form)

Đánh giá nhân sự

Lý thuyết về đánh giá nhân sự 

Biểu mẫu liên quan
Tool hỗ trợ đánh giá (google form)

hợp đồng Lao Động & BhXH

4 mối quan tâm về nhân sự của bất kỳ nhà quản lý nào

Kỹ năng quản trị nhân sự là bí quyết thành công của bất kỳ nhà quản lý nào. Khi bạn quản lý một nhóm từ 3 nhân viên trở lên, bạn sẽ cần tham khảo kiến thức về quản trị nhân sự

Tuyển dụng

GIới thiệu về tuyển dụng

Đánh giá nhu cầu tuyển dụng
viết bảng tin tuyển dụng
Thu hút ứng viên bên ngoài
Phỏng vấn – tuyển chọn nhân viên
GIúp người mới hòa nhập
Biểu mẫu liên quan
Tool hỗ trợ tuyển dụng (google form)

Thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên

Tổng hợp các phương pháp giúp tăng sự hài lòng của nhân viên 

Giám sát & Đánh giá nhân viên

Lý thuyết về đánh giá nhân sự 

Biểu mẫu liên quan
Tool hỗ trợ đánh giá (google form)

Đào tạo nhân viên

Biểu mẫu liên quan đến đào tạo
Tool hỗ trợ lên kế họach đào tạo (google form)