KPI về chỉ số quản lý nguồn vốn

1. Vòng quay tổng tài sản:  Chỉ số này đo lường khả năng doanh nghiệp tạo ra doanh thu từ việc đầu tư vào tổng tài sản . Chỉ số này bằng 3 có nghĩa là : với mỗi đô la được đầu tư vào trong tổng tài sản, thì công ty sẽ tạo ra được 3 đô la doanh thu. Các doanh nghiệp...

KPI về chỉ số đầu tư

1. Hệ số giá trên thu nhập một CP: P/E P/E là hệ số dùng đánh giá đo lường mối liên hệ giữa thu nhập hiện tại và giá mỗi CP, hay cho biết NĐT sẵn sàng trả giá cho mỗi CP cao hơn  mức thu nhập hiện tại bao nhiêu lần. Theo quan điểm “bảo thủ”, P/E dưới 10...

KPI về thị phần

1. Thị phần của công ty so với toàn bộ thị trường:  Đó chính là tỷ lệ % giữa doanh số của công ty so với doanh số của toàn ngành. Thị phần của công ty so với phân khúc mà nó phục vụ: đó là tỷ lệ % giữa doanh số của công ty so với doanh số của toàn phân khúc. 2. Thị...

KPI về sự phàn nàn của khách hàng

1. Phàn nàn được giải quyết trong lần đầu tiên Công thức = tổng số phàn nàn giải quyết lần đầu tiên / tổng số phàn nàn. Chỉ số này càng cao chứng tỏ hiệu quả dịch vụ khách hàng của bạn rất tốt. Bạn có thể tính thêm các chỉ số khiếu nại lần 2,3. 2. Tỷ lệ phản hồi...

KPI của khách hàng trung thành

1. Số khách hàng mất mát Là tổng số khách hàng không mua hàng của bạn nữa. Số khách hàng này bao gồm: số khách hàng mua hàng lầu đầu và khách hàng trung thành bỏ đi. 2. Tỷ lệ khách hàng bị mất sau khi mua hàng lầu đầu: Bằng tổng số khách hàng mua hàng lần đầu bỏ...