Hội thảo Quản lý nhân lực kỷ nguyên 4.0

Nơi các nhà quản trị nhân lực hội tụ

1. Để bắt đầu thực hiện KPI, trước tiên cần phải thiết lập KPI bộ phận
2. Thiết lập KPI cá nhân
3. Đánh giá kết quả KPI

Khi thiết lập xong bộ KPI cho bộ phận, cá nhân. Bước tiếp theo sẽ đánh giá kết quả KPI và dưới đây là những bước đánh giá KPI cần thực hiện:

(Nguồn: sưu tầm từ ihcm)

SMARTBOSS KPI

Phần mềm đánh giá công việc

Phiên bản chuẩn – Miễn phí

Hội thảo Lương 3P

  • Thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên
  • Đạt được các mục tiêu kinh doanh
  • Giảm rủi ro cho doanh nghiệp

Buổi giao lưu là nơi gặp gỡ giữa những người có vai trò quản lý nhân sự.

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống đánh giá KPI

Bớt thời gian chấm công tính lương thêm thời gian quản trị nhân sự

Paste your AdWords Remarketing code here